Wielki Czwartek 2017

Termin:

Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek - 13 kwietnia 2017. Zgłoszenia parafii przyjmujemy do 6 kwietnia 2017.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia może dokonać ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz lub osoba świecka upoważniona przez księdza proboszcza.

Przebieg:

Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszczególnych parafiach podjęcia modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po Liturgii Wielkiego Czwartku parafianie będą mogli wziąć specjalnie przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich księży). Osoba, która wzięła intencję tym samym zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała. W tym roku modlimy się w nawiązaniu do patrona roku św. Brata Alberta: aby kapłani chcieli rozdawać się jak chleb.

Zasięg:

Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów. Ufamy, że dzieło to będzie się rozwijać, aby poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów mogło wzrastać i szerzyć się pośród wiernych. A za każdą modlitwę podjętą w naszej intencji DZIĘKUJEMY!

Patronat Honorowy

 

Partner Akcji

 

Najnowsze artykuły

cathloic church england and waley/flickrcc

Podsumowanie dzieła "Słudzy Pana..."

Jeszcze raz składamy wielkie podziękowania wszystkim parafiom, które wzięły udział dziele modlitwy za kapłanów. Dzięki Wam modlitwą objęliśmy prawie każdego polskiego księdza zarówno diecezjalnego i zakonnego. Parafii zgłosiło się ponownie około 200 z 40 diecezji w tym parafie z Zinkowa na Ukrainie i Lozanny w Szwajcarii. Wizytówek rozprowadziliśmy 40 400

parafia

Zgłoszone parafie

W zeszłym roku 2016 ponownie dzięki blisko 200 parafiom, które się zaangażowały udało nam się rozprowadzić 40 000 intencji, praktycznie każda oznaczała innego księdza!!! W Polsce jest około 33 000 księży zarówno zakonnych, jak i diecezjalnych. Tych pracujących na naszych parafiach, ale także w krajach misyjnych. Nasz cel, to z pomocą Bożą i Waszą, ich wszystkich objąć modlitwą. Czy się uda? Zachęćmy naszych proboszczów i księży do podjęcia tego dzieła, aby w Wielki Czwartek każdy polski ksiądz był otoczony modlitwą.

Akcja wielkoczwartkowa

Zgłoszenie udziału

W tym roku pragniemy kontynuować akcję środowiska strony www.kapłani.com.pl „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek (13 kwietnia 2017), a udział w niej będzie zaproszeniem do podjęcia modlitwy za tych, których Chrystus wybrał i nazwał swoimi przyjaciółmi. Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów.