Strefa myśli

lawrence op/flickrcc

Dla odważnych trędowatych...

Ile smutku i beznadziei musiał nosić w sobie ów trędowaty, który zdecydował się dziś na tak dramatyczny gest wobec Jezusa. Podszedł blisko, zbyt blisko. 

lawrence op/flickrcc

Bliskość i dystans

Nasuwa się pytanie, jakie relacje powinien tworzyć ksiądz z innymi ludźmi, do których jest posłany z posługą kapłańską, ale także z którymi współpracuje lub załatwia różne sprawy.

tomasz_tuszko/flickrcc

Kolęda, kolęda...

Każde «tak» powiedziane Bogu rozpoczyna historię zbawienia dla każdego z nas i dla innych.

kattebelletje/flickrcc

Camino – moja pasja

(...)szło się w upale bliskim 50 stopni… Ale przekonuję się, że moje nogi są jak stare wino – im starsze, tym lepsze! 

Artykuł
lawrence op/flickrcc

Chrystus Królem i Sługą

PASTORES 31(2)2006

Viva Cristo Rey! – „Niech żyje Chrystus Król!” – z tymi słowami na ustach ginęli meksykańscy cristeros, powstańcy, którzy zbrojnie przeciwstawili się antyreligijnym ustawom meksykańskiego rządu, wydanym pod koniec XIX i na początku XX wieku. Te słowa towarzyszyły również męczennikom za wiarę, ginącym z rąk „republikanów” podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Artykuł
adoracja/lawrence op/flickrcc

Bliskość i dystans

PASTORES 70(1)2016

Księża, diecezjalni i zakonni, podejmują różne prace. Większość z nich pracuje w parafiach, kościołach rektoralnych, sanktuariach. Sprawują sakramenty, w tym przede wszystkim odprawiają Msze i spowiadają, głoszą homilie i kazania, uczą religii, prowadzą różne grupy kościelne.

Są też jednak księża, którzy w mniejszym stopniu zajmują się bezpośrednim duszpasterstwem. Myślę o tych, którzy na pełny etat zajmują się administracją, w tym sprawami ekonomicznymi, pracują w mediach, czy też oddają się pracy dydaktyczno-naukowej w teologii, filozofii lub jeszcze jakiejś innej dziedzinie.

Świadectwo
baby/meagan/flickrcc

Czy można wymagać heroizmu od innych?

o. Placyd Koń

Dwa lata temu, kiedy opuszczałem Niemcy, żeby wrócić do Polski, dostałem w prezencie książkę zawierającą 100 świadectw księży z różnych zakątków świata. Jednak muszę przyznać się, że zacząłem czytać ją dopiero niedawno, kiedy ponownie zostałem wysłany do pracy w Bawarii. Poniżej przytoczę dwa świadectwa z w/w książki (w tłumaczeniu własnym z niemieckiego): pierwsze z Haiti, drugie z Australii.

Świadectwo
pielgrzymka/kattebelletje/flickrcc

Dziennik pielgrzyma

ks. Jerzy Stolczyk

Camino Portogese: Lizbona, Fatima – Coimbra – Porto – Santiago (Fisterra)

4 sierpnia – 26 sierpnia 2016

„Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca… i poślubię cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie, a poznasz Pana” (Oz 2,16.21-22). Czuję radość, czytając ten tekst. Camino, a więc droga, wyprowadza na pustynię. 

Felieton
boze narodzenie/jeanette runyon/flickrcc

Słyszysz?

o. Michał Nowak

Zabrałem się ostatnio za pisanie kartek świątecznych. Oczywiście musiały temu towarzyszyć kolędy, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. I choć zwyczaj to już mocno przestarzały (choć wcale nie w Ameryce, w której ludzie chętnie go podtrzymują) to muszę przyznać, że doświadczyłem niemal dziecięcej radości z tego niezdarnego kreślenia liter na śliskim papierze moich tegorocznych kartek. 

Felieton
swiece.lawrence op/flickrcc

Dla odważnych trędowatych...

o. Michał Nowak

Ile smutku i beznadziei musiał nosić w sobie ów trędowaty, który zdecydował się dziś na tak dramatyczny gest wobec Jezusa. Podszedł blisko, zbyt blisko. Prawo regulowało tę odległość bardzo restrykcyjnie w obawie przed zarażeniem ludzi zdrowych. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. 

Blogi kapłańskie

Głosić Słowo Boże w sposób jasny

ks. Ignacy Soler

Świat jest pełny ludzi, którzy nie potrafią siebie nawzajem zrozumieć, świat jest pełne nierozumień. Co miesiąc prowadzę wieczór skupienia w Ośrodku Opus Dei w Warszawie, konkretnie prowadzę dwa rozważania po dwadzieścia minut każde. W styczniu miałem na dwa tematy: pokora i miłość, i cały czas miałem na uwadze, że przeżywaliśmy w tygodniu modlitwę o jedność chrześcijan.

Rekolekcje kapłańskie 2017