Strefa myśli

baner głowna wielki czwartek

Wielki Czwartek "Słudzy Pana proszą o modlitwę"

Dzięki corocznej akcji modlitewnej, trwającej nieprzerwanie od 2010 roku, organizowanej w setkach parafii w Polsce i zagranicą, objętych modlitwą zostało tysiące kapłanów zakonnych i diecezjalnych. 

lawrence op/flickrcc

Dla odważnych trędowatych...

Ile smutku i beznadziei musiał nosić w sobie ów trędowaty, który zdecydował się dziś na tak dramatyczny gest wobec Jezusa. Podszedł blisko, zbyt blisko. 

lawrence op/flickrcc

Bliskość i dystans

Nasuwa się pytanie, jakie relacje powinien tworzyć ksiądz z innymi ludźmi, do których jest posłany z posługą kapłańską, ale także z którymi współpracuje lub załatwia różne sprawy.

kattebelletje/flickrcc

Camino – moja pasja

(...)szło się w upale bliskim 50 stopni… Ale przekonuję się, że moje nogi są jak stare wino – im starsze, tym lepsze! 

Artykuł
lawrence op/flickrcc

Kapłańskie postanowienia wielkopostne

ks. Ignacy Soler

Trwa wielki post i każdy chrześcijanin, również każdy ksiądz, powinien się zastanawiać nad kilkoma podstawowymi pytaniami: Jak konkretyzuje się moje osobiste nawrócenie do Chrystusa? Czy jestem człowiekiem umartwienia? Czy podejmuję różne wyrzeczenia? Kapłan to pierwszy, który powinien się nawrócić do Chrystusa, każdy ksiądz - a więc i ja również - powinien głosić pokutę i nawrócenie sobie samemu, sypać popiół na własną głowę.

Artykuł
lawrence op/flickrcc

Kapłaństwo serca

o. Placyd Koń

Historia, o której chcę opowiedzieć, wydarzyła się w jednym z pierwszych lat mojego kapłaństwa. Zostałem wezwany do szpitala do kobiety, która dzień wcześniej miała poród. Z wielkim entuzjazmem szedłem do wypełnienia powierzonego mi zadania i przygotowywałem się duchowo także do odwiedzin innych chorych. Po odwiedzinach matki z nowonarodzonym dzieckiem, byłem także w innych salach, żeby życzyć chorym dobrego dnia.

Artykuł
lawrence op/flickrcc

Chrystus Królem i Sługą

PASTORES 31(2)2006

Viva Cristo Rey! – „Niech żyje Chrystus Król!” – z tymi słowami na ustach ginęli meksykańscy cristeros, powstańcy, którzy zbrojnie przeciwstawili się antyreligijnym ustawom meksykańskiego rządu, wydanym pod koniec XIX i na początku XX wieku. Te słowa towarzyszyły również męczennikom za wiarę, ginącym z rąk „republikanów” podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Artykuł
adoracja/lawrence op/flickrcc

Bliskość i dystans

PASTORES 70(1)2016

Księża, diecezjalni i zakonni, podejmują różne prace. Większość z nich pracuje w parafiach, kościołach rektoralnych, sanktuariach. Sprawują sakramenty, w tym przede wszystkim odprawiają Msze i spowiadają, głoszą homilie i kazania, uczą religii, prowadzą różne grupy kościelne.

Są też jednak księża, którzy w mniejszym stopniu zajmują się bezpośrednim duszpasterstwem. Myślę o tych, którzy na pełny etat zajmują się administracją, w tym sprawami ekonomicznymi, pracują w mediach, czy też oddają się pracy dydaktyczno-naukowej w teologii, filozofii lub jeszcze jakiejś innej dziedzinie.

Felieton
boze narodzenie/jeanette runyon/flickrcc

Słyszysz?

o. Michał Nowak

Zabrałem się ostatnio za pisanie kartek świątecznych. Oczywiście musiały temu towarzyszyć kolędy, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. I choć zwyczaj to już mocno przestarzały (choć wcale nie w Ameryce, w której ludzie chętnie go podtrzymują) to muszę przyznać, że doświadczyłem niemal dziecięcej radości z tego niezdarnego kreślenia liter na śliskim papierze moich tegorocznych kartek. 

Felieton
swiece.lawrence op/flickrcc

Dla odważnych trędowatych...

o. Michał Nowak

Ile smutku i beznadziei musiał nosić w sobie ów trędowaty, który zdecydował się dziś na tak dramatyczny gest wobec Jezusa. Podszedł blisko, zbyt blisko. Prawo regulowało tę odległość bardzo restrykcyjnie w obawie przed zarażeniem ludzi zdrowych. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. 

Blogi kapłańskie

Głosić Słowo Boże w sposób jasny

ks. Ignacy Soler

Świat jest pełny ludzi, którzy nie potrafią siebie nawzajem zrozumieć, świat jest pełne nierozumień. Co miesiąc prowadzę wieczór skupienia w Ośrodku Opus Dei w Warszawie, konkretnie prowadzę dwa rozważania po dwadzieścia minut każde. W styczniu miałem na dwa tematy: pokora i miłość, i cały czas miałem na uwadze, że przeżywaliśmy w tygodniu modlitwę o jedność chrześcijan.

Wielki Czwartek 2017 - dzieło modlitwy za kapłanów
Akcja wielkoczwartkowa

Zgłoszenie udziału

W tym roku pragniemy kontynuować akcję środowiska strony www.kapłani.com.pl „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek (13 kwietnia 2017), a udział w niej będzie zaproszeniem do podjęcia modlitwy za tych, których Chrystus wybrał i nazwał swoimi przyjaciółmi. Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów.