Blogi kapłańskie

Świat cyberprzestrzeni pobudził niektórych księży, a także jednego biskupa do podjęcia dialogu i wymiany myśli poprzez nową formę jaką jest blog. Daje ona mozliwość podzielenia się swoją aktualną myślą.

Co myślą i przeżywają polscy duchowni? Blogi kapłańskie odsłonią rąbka tajemnicy i pozwolą wejść w dialog. Blogujący biskup? Tak, to jest możliwe!

lawrence op/flickrcc

Kapłan i sport - trzymać kondycję

Kiedy skończyła się msza święta na 'campus misericordiae' na Brzegach, starałem się z mojego sektora oznaczonego 's' wydostać się jak najszybciej. Masa pielgrzymów była ogromna, ale udało mi się stosunkowo szybko wyjść i znaleźć odpowiednią drogę powrotną. W trakcie opuszczania kampusu pozdrawiałem różnych ludzi, znajomych i nieznajomych. 

Jezus Miłosierny

Miłosierdzie i Jarrett

Keith Jarrett zagrał w Kolonii niezwykły koncert  mając do dyspozycji zdezelowany fortepian. Okazało się, że obsługa techniczna wniosła na scenę nie ten instrument co trzeba. Działo się to w styczniu 1975 r. Improwizacje jazzowe były genialne, a nagranie z tego koncertu stało się najlepiej sprzedawaną płytą z muzyką jazzową, z koncertu solowego. Amerykański jazzman okazał swą wielką klasę właśnie w tak mizernych warunkach. 

eucharustia?lawrence op/flickrcc

Kapłan - człowiek Eucharystii

Tożsamość kapłaństwa: 'alter Christus - ipse Christus', drugim Chrystusem - samym Chrystusem. Tajemnica kapłaństwa wyjaśnia się tylko w tajemnicy Chrystusa Kapłana, ponieważ w Kościele Chrystusa istnieje tylko jedno kapłaństwo: kapłaństwo Chrystusa. Mówimy do Niego i do każdego kapłana: Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedek.

sw franciszek/lawrence op/flickrcc

Jubileusz dla księży i św. Franciszek

Misericordes sicut Pater. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Jubileusz miłosierdzia dla kapłanów ma szczególne znaczenie, do takiego stopnia, że papież Franciszek chciał osobiście prowadzić w czwartek 2 czerwca dzień skupienia  czyli trzy medytacje, każda ponad godziny czasu, trzy rozważań o miłosierdziu Boga i o kapłaństwie. Pierwsza w Bazylice św. Jana na Lateranie, druga w Bazylice Najświętszej Maryi Większej, ostatnia w Bazylice św. Pawła poza Murami.