Blogi kapłańskie

Świat cyberprzestrzeni pobudził niektórych księży, a także jednego biskupa do podjęcia dialogu i wymiany myśli poprzez nową formę jaką jest blog. Daje ona mozliwość podzielenia się swoją aktualną myślą.

Co myślą i przeżywają polscy duchowni? Blogi kapłańskie odsłonią rąbka tajemnicy i pozwolą wejść w dialog. Blogujący biskup? Tak, to jest możliwe!

maryja/lawrence op/flickrcc

Maria, Matka kapłanów

Kiedyś słyszałem, nie znam źródła, że prymas tysiąclecia, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, zachęcał kapłanów, by przyjechali do Jasnej Góry przynajmniej raz w roku, ponieważ każde spotkanie z Matką robi, że kapłan wraca do swoich zadań duszpasterskich odnowionym dotykiem Matki.

baranek/lawrence op/flickrcc

„Wszystko będzie dobrze"

Pewien kapelan młodzieży akademickiej z Leuven (Belgia) zauważył, iż współcześni młodzi z którymi się spotyka,  są dynamiczni, aktywni i pełni życiowych energii,  ale brakuje im nadziei. Główną przyczyną tego braku jest, według owego duchownego, brak metanarracji w ich życiu. O co chodzi? Otóż owa metanarracja to wielki obraz do którego można przyłożyć swoje życie, tak jak mały kawałek puzzla do wielkiego obrazu. 

jezus/Aaron Kor/flickrcc

Bóg albo nic

Podczas Oktawy wielkanocnej byłem w Dworku i prowadziłem rekolekcje zamknięte i w ciszy dla kapłanów. Było sporo nauk w kaplicy. Trzej wybrani księży pomagali mi i również oni prowadzili trzy pogadanki w salonie. Jeden z uczestników powiedział mi z zaufaniem, że te pogadanki w salonie i książka czytana przy posiłkach to dla niego najbardziej pożyteczna rzecz.

smieci/andresmbernal/flickrcc

Kościelne frazesy do wyrzucenia

Jestem świeżo po lekturze wyjątkowej książki zatytułowanej: „Na początku był Chrystus”. Jest to zapis rozmowy trzech polskich biskupów: Marcina Hinza (luteranina), Jerzego Pańkowskiego (prawosławnego) i Grzegorza Rysia (katolika). Lektura niezwykle ważna i mądra. Biskupi podejmują różne tematy wychodząc od 1050 rocznicy Chrztu Polski. Jeśli jest jakaś lektura obowiązkowa na świętowanie rocznicy Chrztu Mieszka, to myślę, że ta książka może się nią stać.

sakrament/lawrence op/flickrcc

Oddychanie Imieniem Boga

Pewien rabin zwrócił uwagę na to, iż drugie przykazanie dekalogu stoi na straży pokory człowieka względem Boga. Prawda o nas pokazuje ludzką niezdolność do zrozumienia Boga, opanowania Go umysłem czy też słowem. Natomiast to co możemy, to oddychać imieniem Boga. 

catholic church england and waley/flickrcc/kaplani

Msza krzyżma

Okres Wielkiego postu kończy się w 2016 r. tak jak zawsze – mszą krzyżma świętego. Kolejny rok uczestniczyłem w katedrze św. Floriana na diecezji Warszawsko-Praskiej na tym nabożeństwie. Kościół tak piękny jak zimny, cała centralna nawa była pełna kapłanów i dużo wiernych na bokach, dzięki temu świątynia stała się ciepła i radosna. Trzeba to od razu powiedzieć po francusku: chapeau bas!

kaplani/roczynska

Modlitwa kapłana

Wartość życia kapłana zależy od jego modlitwy. Zadaniem kapłana jest modlić się i głosić Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jeżeli mało się modlę oznacza, że fałszuję moje życia kapłana i zaczynam źle żyć: modlimy się tak jak żyjemy, jeżeli chcemy lepiej żyć powinniśmy lepiej się modlić. Modlitwa kapłana nigdy nie jest skończona, ponieważ Bóg zawsze prosi nas o wiele  więcej – więcej czasu, więcej miłości, więcej modlitwy.

rozmowa/Pedro Ribeiro Simões/flickrcc

Jak odnaleźć się w sporach moralnych?

Spór o legalizację sztucznego zapłodnienia „in vitro” w Polsce, referendum na temat małżeństw jednopłciowych w Irlandii i rozpoczęcie debaty na temat legalizacji „asystowania przy samobójstwie”  w Wielkiej Brytanii,  to przykłady sporów na tematy moralne we współczesnej Europie.  Jak się w nich odnaleźć? Ciekawą myśl zaprezentował Clifford Longley, doświadczony redaktor, angielskiego tygodnika katolickiego „The Tablet”. Otóż zauważył on, iż zsekularyzowane społeczeństwo i politycy nie przyjmują i nie rozumieją argumentów prezentowanych przez katolików. 

dłonie/StephenMitchell/flickrcc

Uczynek miłosierdzia

Znana jest historia młodego Franciszka, który spotkał trędowatego niedaleko Asyżu. Franciszek patrzył na trędowatego, którego wrzody były tak obrzydliwe, że ogarnął go wstręt, i w przerażeniu chciał uciec. Jednak zatrzymał się. Ten rozpieszczony młodzieniec, syn bogatego kupca, powoli zaczynał rozumieć, że walka duchowa w imię Chrystusa rozpoczyna się od zwycięstwa nad sobą samym.

spowiedz/catholic church of england and wales/flickrcc

Kapłański uczynek miłosierdzia

Papież w swoim orędzie na wielki post w roku miłosierdzia proponuje nam dwie rzeczy: słuchanie słowa Bożego i uczynki miłosierdzia. Zastanawiam się jakie uczynki miłosierdzia osobiście powinien dbać i moja natychmiastowa odpowiedź jest: wszystkie, wszystkie uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Natomiast ogólnikowa odpowiedź nie zaspokaja głosu mojego sumienia i znowu pytam: - a czy mogę otrzymać bardziej konkretną i ścisłą odpowiedź? Tak: siedzieć więcej godzin w konfesjonale i lepiej przygotowywać do słuchania spowiedź!