Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

lawrence op/flickrcc

Chrystus Królem i Sługą

Viva Cristo Rey! – „Niech żyje Chrystus Król!” – z tymi słowami na ustach ginęli meksykańscy cristeros, powstańcy, którzy zbrojnie przeciwstawili się antyreligijnym ustawom meksykańskiego rządu, wydanym pod koniec XIX i na początku XX wieku. Te słowa towarzyszyły również męczennikom za wiarę, ginącym z rąk „republikanów” podczas hiszpańskiej wojny domowej.

adoracja/lawrence op/flickrcc

Bliskość i dystans

Księża, diecezjalni i zakonni, podejmują różne prace. Większość z nich pracuje w parafiach, kościołach rektoralnych, sanktuariach. Sprawują sakramenty, w tym przede wszystkim odprawiają Msze i spowiadają, głoszą homilie i kazania, uczą religii, prowadzą różne grupy kościelne.

Są też jednak księża, którzy w mniejszym stopniu zajmują się bezpośrednim duszpasterstwem. Myślę o tych, którzy na pełny etat zajmują się administracją, w tym sprawami ekonomicznymi, pracują w mediach, czy też oddają się pracy dydaktyczno-naukowej w teologii, filozofii lub jeszcze jakiejś innej dziedzinie.

boze narodzenie/lawrence op/flickrcc

Czy osobowość może być zamknięta a kapłan samowystarczalny?

Gdyby ideałem był człowiek zamknięty, to Maryja na pewno nie byłaby wzorem człowieka, wręcz znalazłaby się na samym końcu wzorów do naśladowania, jako człowiek totalnie otwarty. Wielu ludzi dzisiejszych ulega jednak tej kuszącej wizji życia samemu w sobie i samemu dla siebie. Wśród nich nie brakuje także przedstawicieli naszego stanu duchownego.

koleda/lawrence op/flickrcc

Kolęda, Kolęda...

Pierwszy raz od dwudziestu dwóch lat będę spędzał Boże Narodzenie w Hiszpanii. Mimo logicznej radości bycia tam, czuję trochę żalu, trochę mi szkoda, naprawdę szkoda, że nie będzie mnie tutaj, ponieważ uważam, że Boże Narodzenie w Polsce z całymi swoimi chrześcijańskimi zwyczajami nie ma porównania z sposobami obchodzenia tych Świąt w innych częściach świata. Tak, bez wątpienia Boże Narodzenie w Polsce jest jak najbardziej świętem chrześcijańskiej wiary.

gsd_gda

Jak się rodzą powołania?

W seminariach duchownych zaczyna się kolejny rok. I po raz kolejny w mediach możemy znaleźć statystyki i spekulacje na temat powołań. Szereg argumentów na temat tego, dlaczego w tym roku w Polsce jest statystycznie mniej powołań kapłańskich i zakonnych.

Na podstawie rozmów z księżmi, jak również doświadczenia Kościoła w tym zakresie, można śmiało podać przynajmniej dwa, praktyczne, duszpasterskie warunki rodzenia się powołań. Wprawdzie nie są one jedyne, ale łatwe do zrealizowania.

Pozostałe artykuły

Radosny kapłan

Almeria, andaluzyjskie miasto pełne słońca leżące nad brzegiem, na samym południu Hiszpanii. Zima 1981 r. Rano, ledwo po siódmej, ksiądz chodzi pustymi ulicami miasta, by odprawić mszę świętą. Człowiek almeriński budzi się i wstaje także ledwo po siódmej, otwiera okno, patrzy na pustą ulicę i widzi kapłana prędko idącego z uśmiechem w ustach i myśli sobie: wariat, uśmiecha się o tej godzinie. To wydarzenie powtarza się dzień po dniu. Człowiek z okna ma dosyć tego intrygującego zjawiska, decyduje się czekać na przechodzącego księdza i zadać pytanie, które nurtuje go od wielu tygodni:

Apostoł Kazachstanu - bł. ks. Bukowiński

Perfekcyjny w działaniach, które miały wpływ na politykę, a nie były polityką. Nie posiadał nic i nie miał żadnych dochodów, a płacił największe podatki, aby być jak go nazywano „robotnikiem duchownym” i móc duszpasterzować. Uważany za przestępcę, wroga systemu, agenta Watykanu, a mimo to miał w społeczeństwie największy autorytet. 

Ksiądz w obliczu konfliktów

Bliskie i dające wzajemne wsparcie relacje między księżmi są sprawą zasadniczą dla fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia duchownych oraz dla ich coraz bardziej wymagającej posługi. Na stale rosnącą w związku z tym presję mają wpływ: coraz mniej chrześcijańskie, wrogie wobec wiary społeczeństwo; współczesna kultura relatywizmu i narcyzmu; spadek liczby mężczyzn wstępujących do seminariów; porzucanie posługi przez wyświęconych księży; świeccy, którzy często nie zdają sobie sprawy z coraz większego stresu doświadczanego przez księży i ulegają relatywizmowi moralnemu.

KKK: Kapłan - Komunikacja - Kultura

Każdy człowiek żyje w relacji z innymi i jest nadawcą informacji. Kapłan - ex hominibus asumptus pro hominibus constituitur, z ludzi wzięty, dla ludu ustanowiony - powinien przekazywać i komunikować cały czas wydarzenia i słowa najbardziej kształtujące ludzką kulturę: Ewangelię. Tak, Kapłan Komunikuje Kulturę, czyli ksiądz przekazuje Ewangelię.

Wakacje z Maryją – sanktuaria

Gdy podróżuję po Europie, nieustannie natrafiam na kościoły, sanktuaria, kaplice poświęcone Najświętszej Marii Pannie.

Spędzam wakacje z Maryją. Proponuję taką duchową przygodę każdemu, zwłaszcza kapłanowi. Zajechać do poświęconego Jej miejsca, zajrzeć choćby na chwilę. Odwiedzić Matkę w domu. Powiedzieć Jej dobre słowo. Ucieszyć się Nią. Uścisnąć. Tak niewielki wysiłek, a ile dobrych chwil. Mam na myśli nie tylko sanktuaria na trasie podróży, ale również te w okolicy, w której się zatrzymujemy podczas urlopu. Wakacyjny wypoczynek wielu księży polega przecież na tym, że zastępują proboszcza lub wikariusza w innym kraju.