Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

spowiedź/Hernán Piñera/flickrcc

Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej

Ostatnio coraz częściej słyszy się niepokojące informacje o rozbieżnych postawach, jakie księża prezentują przy traktowaniu grzechu antykoncepcji w praktyce spowiedniczej. Dlaczego tak się dzieje? Co z nauczania Kościoła w tym zakresie należałoby przede wszystkim przypomnieć?

spowiedz/catholic church england and wales/flickrcc

Kiedy nie umiemy spowiadać

Słychać czasem głosy narzekania na młodych, niedoświadczonych jeszcze spowiedników, że brakuje im umiejętności wysłuchania człowieka, ale także na starszych, że mówią, nie dosłuchawszy do końca penitenta, dając mu gotowe, rutynowe rozwiązania. Dlaczego wysłuchanie osoby spowiadającej się jest takie ważne? Czy chodziłoby tu tylko o psychiczny komfort człowieka, czy o coś znacznie więcej?

msza/rolbiecka

Spotkanie Kochanków, czyli Jezus i Eklezja

Nie będę odkrywcą Ameryki i z pewnością nikogo spośród czytelników katolickiego portalu nie zaskoczę, jeśli powiem, że miłość nie jest uczuciem. Miłość to coś więcej niż zakochanie czy podwyższony poziom fenyloetyloaminy w organizmie. Niemniej, mówiąc o miłości, nie uciekniemy raczej przed widzeniem jej w kategoriach duchowych. Fizycznie miłości nie można przecież zobaczyć – nie powiemy: O! jest tam!, albo: Właśnie przeszła obok!

trawa/lawrence op/flickrcc

Nie przeminie to pokolenie

Pracując w Niemczech, byłem przez rok kapelanem szpitala na pół etatu w prowincjalnym miasteczku. Odwiedzając chorych spotkałem miłego starszego pana, który zadał mi pytanie: „Jak rozumieć słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. (Łk 21:32)?” Słowa te zaczerpnięte z rozdziału 21. Ewangelii według św. Łukasza są przecież częścią mowy Pana Jezusa o końcu świata.

czekanie/Hartwig HKD/flickrcc

Oczekujemy Jego przyjścia

W Ewangelii Jezus wiele razy mówił o ponownym przyjściu na końcu czasów. Obietnica ta nabrała mocy w momencie, kiedy wstępował On do nieba i znikał z oczu apostołów. Gdy zakrył Go obłok, apostołowie nadal stali, patrząc w niebo. Wtedy usłyszeli zapewnienie, że Jezus przyjdzie ponownie (Dz 1,9-11). Od tej pory nadzieja ta ożywia kolejne pokolenia wierzących.

radosc/vision vocation guide/ flickrcc

Gdy przychodzi Miłosierdzie – adventus misericordiae

Oto Adwent, który jest właśnie dla mnie. Oto Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który jest przede wszystkim dla mnie. Tak powinniśmy myśleć my, księża. Dlaczego? To bardzo ważne, ponieważ nam – księżom, mężczyznom – często grozi podejście zadaniowe, a to swego rodzaju niebezpieczeństwo. Jest zadanie, jest działanie.

rolbiecka/msza

Miejsce ma znaczenie, czyli kościół

Nasze posłanie tonie w zieleni, cedrowe są ściany naszego mieszkania, cyprysowa powała nad nami. (Pnp 1,16n)

Nieważne jak, ważne z kim – znacie to powiedzenie? Ja usłyszałem je po raz pierwszy, gdy byłem z młodzieżą na wyjeździe, na którym panowały (delikatnie mówiąc) spartańskie warunki. Obserwując podejście moich gimbusów do rzeczywiście niezbyt luksusowego kwaterunku, z wielkim zdumieniem odkrywałem, że tych słów nie traktują jako metafory. Prawdziwa przyjaźń potrafiła przyćmić każdą lokalową (i pewnie nie tylko) niedogodność.

Benediktíni Sampor/modlitwa.flickrcc

Litania przebłagalna

Myśl o tym, że w naszej diecezji nigdy nie odbyło się przebłaganie za grzechy duchowieństwa towarzyszyła nam od dłuższego czasu. Już w ogłoszonym przez papieża Benedykta roku kapłańskim (2009/10) chodziła mi myśl, że potrzebna jest liturgia pokutna, bo nasze grzechy są skandalem, który powstrzymuje wylanie ogromnych łask na ziemię.

ksiadz/Ondřej Šálek/flickrcc

...godnie, w skupieniu i pobożnie

Panie, otwórz wargi moje, abym błogosławił święte imię Twoje: oczyść serce moje od wszelkiego zła i złych myśli. Oświeć mój umysł, rozpal serce tak, abym w sposób godny, w skupieniu i pobożnie modlił się i zasłużył na wysłuchanie przed Twoim Bożym Majestatem. Który żyjesz i królujesz na wieku wieków. Amen.

rolbiecka

Uczta miłości, czyli preludium

Bóg cię kocha jak proszek do prania

Kiedy jeszcze kilka lat temu słyszałem na rekolekcjach, kazaniach czy innych konferencjach hasło: Bóg cię kocha, robiło to na mnie mniej więcej takie wrażenie, jak na przeciętnym oglądaczu telewizji hasło reklamowe proszku do prania. Kościół jak każda firma musi mieć swoją kampanię reklamową, a że wszyscy chcą kochać, to eklezjalny marketing trafił w samo sedno ze swoją promocją – wnioskowałem.