Rekolekcje kapłańskie

Wszystkich organizujących rekolekcje zapraszamy do informowania nas, abyśmy mogli stworzyć bazę rekolekcji kapłańskich

Walka o kapłaństwo!

Ks. Gabriele prowadził już rekolekcje kapłańskie w Nałęczowie w 2013 roku  "Kapłan w posłudze uzdrowienia i uwolnienia. Czego unikać, od czego nie uciekać!" Do niedawna kapłan diecezji L'Aquila w Italii, obecnie jest karmelitą bosym z klasztoru w Brescii.

ksiadz/lawrecnce op/flickrcc

Rekolekcje dla kapłanów w ECCC

Serdecznie zapraszamy na rekolekcje dla kapłanów, które w tym roku będą próbą odczytania obecnego czasu w kluczu paschalnym.

Są one adresowane do kapłanów, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. Będzie to specjalny czas zatrzymania się w biegu życia, by pogłębić naszą relację z Bogiem i samymi sobą.

Rekolekcje kapłańskie w Kluczborku

Rekolekcje dla księży to znakomita okazja do odnowienia swojej tożsamości kapłańskiej. Księża Sercanie zapraszają do swojego domu w Kluczborku by w ciszy, na modlitwie i adoracji oraz słuchaniu nauk rekolekcyjnych „naładować akumulatory” na cały rok duszpasterskiej posługi.

DOMUS MATER - rekolekcje dla kapłanów

Podczas rekolekcji zostanie zwrócona uwaga na rolę kapłana-sługi w Kościele rozumianym jako Lud Boży. Kapłan ma być przewodnikiem ludzi, którzy winni być świadkami żywej wiary. Będzie to wymagało odwołania się do stosowania ewangelicznych metod działania i przyjęcia postawy opozycji moralnej wobec propozycji świata. Inspiracją dla refleksji będą słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…” (10,34 n).

Rekolekcje kapłańskie w Księżówce

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” jest miejscem wyjątkowym. Spotykają się tu cisza potrzebna do kontemplacji i spokój niezbędny do wypoczynku. Klimat domu sprzyja oderwaniu się od codziennych spraw, a piękny ogród zimą i latem jest idealny do modlitwy i kontemplacji.

Rekolekcje kapłańskie w Zakopanem

Bogu i ludziom trzeba uczciwie odpowiadać. Świadectwo jest odpowiedzią. Bóg w swojej nieskończonej mądrości i dobroci czeka na naszą odpowiedź. Ojciec niebieski w Swoim Synu Jezusie ukazał nam i zaświadczył, jaki jest Bóg i czego od nas żąda, w szczególności od kapłanów. Oczekuje jednak Bóg, abyśmy na to świadectwo Jego Syna o Nim odpowiedzieli świadectwem naszego życia chrześcijańskiego.