Strefa myśli

baner rekolekcje/Roman Catholic Archdiocese of Boston

Rekolekcje kapłańskie

Dla kapłana, który sam głosi na co dzień Boże Słowo czy prowadzi rekolekcje czas osobistych duchowych ćwiczeń jest powietrzem jego życia. Jakość i różnorodność rekolekcji daje świeżość serca i rozpala na nowo otrzymany charyzmat. Głęboko o tym przekonani, chcemy proponować różne formy rekolekcji, podawać miejsca i terminy. Zapraszać do „wypływania na głębię”.

DOMUS MATER - rekolekcje dla kapłanów

Data publikacji: 13 Wrzesień 2016

Podczas rekolekcji zostanie zwrócona uwaga na rolę kapłana-sługi w Kościele rozumianym jako Lud Boży. Kapłan ma być przewodnikiem ludzi, którzy winni być świadkami żywej wiary. Będzie to wymagało odwołania się do stosowania ewangelicznych metod działania i przyjęcia postawy opozycji moralnej wobec propozycji świata. Inspiracją dla refleksji będą słowa z Ewangelii wg św. Mateusza: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię…” (10,34 n).

W ramach naszej propozycji duszpasterskiej pragniemy serdecznie zaprosić Księży na organizowane przez Domus Mater rekolekcje. Domus Mater dysponuje pokojami gościnnymi, salami konferencyjnymi, kaplicą, biblioteką, przestrzennym ogrodem i monitorowanym parkingiem.

W roku 2017, proponujemy odprawienie rekolekcji kapłańskich „Słudzy Kościoła wyznającego” w następujących terminach:

  • 23-26 października
  • 6-9 listopada
  • 13-16 listopada
  • 20-23 listopada
  • 27-30 listopada

Grzegorz Piątek, sercanin. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach zakończył w 1988 r. uzyskując stopień magistra teologii i przyjmując święcenia kapłańskie. Posługę duszpasterza i katechety rozpoczął w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Po roku został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej, które ukończył w Accademia Alfonsiana w 1991 r. Od powrotu do Polski prowadził wykłady z teologii moralnej ogólnej, w latach 1993-2001 pracował w Wydawnictwie Księży Sercanów, pełniąc m.in. funkcje redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Czas Serca” i dyrektora wydawnictwa. W latach 2003-2013 pełnił funkcję sekretarza i kapelana kard. Stanisława Nagiego SCJ. Od 2002 r. jest koordynatorem Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

Rekolekcje rozpoczynają się w poniedziałek kolacją, a kończą w czwartek obiadem. Każdy z rekolektantów zgodnie z własnym życzeniem otrzyma pokój jednoosobowy lub dwuosobowy z łazienką.

Koszt:

rekolekcji wynosi: w pokoju 1 os. 500 zł, w pokoju 2 os. 400 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (Recepcja 12 290 63 01).  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Istnieje możliwość zorganizowania własnych rekolekcji rocznikowych, kursowych.

Obok wspomnianej działalności noclegowo-konferencyjnej, pielgrzymkowej,  prowadzone są dzieła duszpasterskie: Centrum Zdrowia Rodziny, Transplantacja „Tak” oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

Zapisy:

Recepcja Domus Mater
ul. Saska 2C, Kraków
tel. +48 12 290 63 01