Modlitwy za Maryi Matki kapłanów

Maryja Matka Kapłanów kocha ich w sposób szczególny, widzi w nich odbicie swojego Syna i pragnie dla nich Jego świętości, pokory, miłości, zawierzenia. Dlatego zawierzanie właśnie jej księży ma wyjątkowy sens. Kapłani, u których nabożeństwo do Maryi jest pełne oddania i wierności, są przez Nią chronieni w czystości i miłości do Jej Syna.

Modlitwa do Maryi Matki Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa,
Matko kapłanów i Królowo Apostołów,
przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzyć Tobie
kapłaństwo naszych synów i braci, przyjaciół i tych,
z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne.

Modlitwa do Matki Bożej kapłanów

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi dałeś ludzkie ciało, by zostało namaszczone Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu- zachowaj kapłanów w Twoim sercu i w Kościele, Matko Zbawiciela.