Intencje

Proszę o modlitwę

To jest miejsce, gdzie możesz pozostawić swoją intencję. Jeżeli jesteś kapłanem, który potrzebuje wsparcia modlitewnego, bo musisz podjąć ważną decyzję, bo przeżywasz "noc ducha", bo pragniesz lepiej służyć Bogu i bliźnim, bo będziesz głosił rekolekcje, bo.... to skorzystaj z formularza. Podanie imienia i roku święceń będzie pomocne osobom modlącym się za kapłana.

Jeżeli jesteś osobą świecką, a wiesz, że bliski Ci kapłan potrzebuje, z różnych przyczyn, modlitwy możesz również zgłosić swoją intencję. Pozostawiony email pomoże nam potwierdzić, że zgłoszona intencja dotarła do nas i została przekazana osobom wspierającym to dzieło.

Jak zgłosić intencję?

Aby zgłosić nam intencję, należy wypełnić formularz. Zawarte w nim pytania pomogą osobom, którym powierzona zostanie intencja. Co się stanie z moją intencją?

Zgłoszona przez Ciebie intencja zostanie przekazana naszemu "zapleczu" modlitewnemu.
Naszymi stałymi współpracownikami są m.in.:

  • siostry betlejemitki z Grabowca,
  • siostry karmelitanki z Gdyni i z Suchej Huty,
  • siostry betanki i grupa osób zrzeszona w Betańskiej Misji Modlitwy za Kapłanów,
  • oraz osoby chore i cierpiące odwiedzane przez gdańskich kapłanów w czasie pierwszopiątkowych i pierwszosobotnich wizyt.

Kto zna treść podanej intencji?

Intencja jest objęta tajemnicą, tylko osoby, którym zostanie powierzona będą znały jej treść. W momencie gdy zostanie nam powierzona intencja, na adres mailowy zostanie wysłany list potwierdzający przyjęcie intencji.

Jak długo intencja będzie objęta modlitwą?

W podanej intencji będziemy się codziennie modlić przez 30 dni. Jeżeli po tym czasie wciąż będzie aktualna, można ponownie prosić o modlitwę.

Proszę o modlitwę