Strefa modlitwy

modlitwa

Chcę się modlić za kapłanów

Ponieważ kapłani są spośród nas, to znaczy, że tak jak my są grzesznikami potrzebują naszej, mojej i Twojej modlitwy, aby być wiernymi Chrystusowi, aby walczyć o swoją świętość i głęboką relację z Bogiem. Tak jak oni są odpowiedzialni za nas, za pozyskiwanie nas dla Jezusa, tak my jesteśmy winni im modlitwę i wsparcie.

Przerzucony most

Data publikacji: 05 Marzec 2015

Modlitwa uchyla Bogu drzwi naszego serca. To On działa, często posługując się innymi. Świadomość tego, że ktoś modli się w mojej intencji daje poczucie bliskości. Boga i tej osoby, która się modli. To jakby jej słowa i myśli stawały pomiędzy mną a Bogiem. I jakiś most przerzucony nad przepaścią trudnych spraw, zadań i dzieł. 

most/sebastian.kleine

Ten most to nie tylko przedmiot, ale także osoba czy osoby. Prośba o modlitwę uczy pokory, uświadamia, że potrzebuję innych. Nie jestem samowystarczalny, jakąś gwiazdą, która oślepia tak, że w pewnym momencie aż męczy. Wsparcie daje siłę jednomyślności, zmierzania w tym samym kierunku. Poczucie, że choć jesteśmy daleko, to w Bogu blisko, bo to On jednoczy w każdym czasie i miejscu. Owoce modlitwy skłaniają do wdzięczności. Jej nigdy za wiele. Jak podziękować za modlitwę w swojej intencji? Tylko tym samym. I to kolejny owoc modlitwy. Jest nim dar drugiej osoby, która potrzebuje moich słów przed Bogiem. A ja każdego dnia mogę tylko prosić Pana, by nie pozwolił mi zapomnieć o tych, których stawia na drodze mojego życia. Oni potrzebują mnie tak, jak ja ich. ks. Andrzej

Kontakt

Administrator strony

Joanna Roczyńska
kaplani@kaplani.com.pl