Wielki Czwartek 2019

Cel:

Ukoronowaniem naszego wielkopostnego przygotowania będzie Triduum Paschalne, a wraz z nim Wielki Czwartek. W tym dniu po raz 10. podejmiemy w naszych parafiach modlitwę za kapłanów. Tradycyjnie pragniemy dać parafiom narzędzie, dzięki któremu parafianie będą mogli się włączyć w modlitwę za polskich kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Zapraszamy do udziału w tym dziele. Udział jest bezpłatny.

Termin:

Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek - 18 kwietnia 2019. Zgłoszenia parafii przyjmujemy do 11 kwietnia 2019.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia może dokonać ksiądz proboszcz, ksiądz wikariusz lub osoba świecka upoważniona przez księdza proboszcza.

Przebieg:

Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszczególnych parafiach podjęcia modlitwy w intencji konkretnego księdza. Po Liturgii Wielkiego Czwartku parafianie będą mogli wziąć specjalnie przygotowane "wizytówki", na których widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich księży). Osoba, która wzięła intencję tym samym zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że po zakończonej modlitwie można przekazać tę intencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała.

Zasięg:

Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów. Ufamy, że dzieło to będzie się rozwijać, aby poczucie odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów mogło wzrastać i szerzyć się pośród wiernych. A za każdą modlitwę podjętą w naszej intencji DZIĘKUJEMY!

Nowość!

1. Aby nagrodzić parafie, które włączają się w akcję spośród wszystkich zgłoszonych wylosujemy trzy, aby ofiarować ornat ręcznie haftowany przez Siostry karmelitanki.

2. Ponownie w tym roku umożliwiamy udział wspólnotom i duszpasterstwom. Zachęcamy do udziału!

Patronat Honorowy

 

Partner Akcji

 

Najnowsze artykuły

10 lat akcji "Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę "

W tym roku świętujemy 10. rocznicę powstania dzieła wielkoczwartkowej modlitwy za kapłanów. W pierwszym roku akcja objęła zasięgiem archidiecezję gdańską, aby już w następnym roku objąć parafe z całej Polski. Dziękujemy Bogu, że pozwala temu dziełu trwać i prosimy o jego owoce w życiu kapłanów.

Akcja wielkoczwartkowa

Zgłoszenie udziału

W tym roku pragniemy kontynuować akcję środowiska strony www.kapłani.com.pl „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek - 18 kwietnia 2019. Zgłoszenia parafii przyjmujemy do 11 kwietnia 2019. Propozycja udziału dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów, a od tego roku również wspólnot i duszpasterstw.

parafia

Zgłoszone parafie

W zeszłym roku 2018 ponownie dzięki ponad 220 parafiom, które się zaangażowały udało nam się rozprowadzić 43 500 intencji, praktycznie każda oznaczała innego księdza!!! W Polsce jest około 33 000 księży zarówno zakonnych, jak i diecezjalnych. Tych pracujących na naszych parafiach, ale także w krajach misyjnych. Nasz cel, to z pomocą Bożą i Waszą, ich wszystkich objąć modlitwą. Czy się uda? Zachęćmy naszych proboszczów i księży do podjęcia tego dzieła, aby w Wielki Czwartek każdy polski ksiądz był otoczony modlitwą.