Strefa modlitwy

Akcja modlitewna

Wielki Czwartek "Słudzy Pana proszą o modlitwę"

Dzięki corocznej akcji modlitewnej, trwającej nieprzerwanie od 2010 roku, organizowanej w setkach parafii w Polsce i zagranicą, objętych modlitwą zostało tysiące kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Głęboko wierzymy, że modlitwa dziesiątek tysięcy osób z całej Polski zaowocowała dobrem w życiu tych, za których została podjęta.

Zgłoszenie udziału "Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę"

Data publikacji: 05 Kwiecień 2017

W tym roku pragniemy kontynuować akcję środowiska strony www.kapłani.com.pl „Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę”. Jej celem jest modlitwa za kapłanów jako wyraz wspólnej odpowiedzialności za dobro Kościoła. Akcja będzie miała finał w Wielki Czwartek - 18 kwietnia 2019. Zgłoszenia parafii przyjmujemy do 11 kwietnia 2019. Propozycja udziału dotyczy parafii z całej Polski oraz polskich parafii z innych krajów, a od tego roku również wspólnot i duszpasterstw.

Akcja wielkoczwartkowa

W związku z dużym zainteresowaniem dodrukowaliśmy intencje. Zapraszamy do zgłaszania się parafii.

Zgłoś parafię

Parafia, która zgłasza chęć swojego udziału w akcji, otrzymuje:

1. wizytówki dla wiernych do rozdania po Liturgii Wielkiego Czwartku (ilość wizytówek/intencji jest zależna od wielkości parafii, liczbę wizytówek ksiądz określa w zgłoszeniu), na których jest przypomniany cel i przebieg akcji, a przede wszystkim imię księdza i rok jego święceń oraz intencja,

2. tekst ogłoszenia do odczytania wiernym po Liturgii Wielkiego Czwartku, wyjaśniający zasady oraz sens podejmowanego dzieła,

3. list do ks. Proboszcza lub kapłana odpowiedzialnego za przebieg wydarzenia, w nim są wyjaśnione wszelkie szczegóły akcji, w którą zaangażowała się parafia

Całość akcji jest bezpłatna, prosimy jedynie o pokrycie kosztów przesyłki w kwocie 25 zł

1 KROK

Zgłoszenie parafii przez formularz (prosimy o wpisanie w formularzu dokładnego adresu i wezwania parafii)
lub kontakt telefoniczny: Joanna Roczyńska 694 215 898 

2 KROK

Opłata za przesyłkę 25 zł

Nr 38 8345 0006 2017 0000 1583 0003
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi 
ul. Makuszyńskiego 2; 81-595 Gdynia
tytuł przelewu: kaplani.com.pl

3 KROK

Odebranie przesyłki

4 KROK

Dnia 18 kwietnia rozdanie wiernym wizytówek, przez ministrantów, księży lub inną grupę duszpasterską, po Liturgii Wielkiego Czwartku.

Ważne!

Jest również możliwość, podobnie jak w zeszłym roku, zamówienia części niewypełnionych wizytówek/intencji, aby można było tam wpisać imiona księży posługujących na danej parafii. Prosimy o zaznaczenie tego w części formularza: uwagi i pytania. Ilość takich pustych wizytówek nie może przekroczyć 50% całości zamówionych wizytówek.

Nowość!

1. Aby nagrodzić parafie, które włączają się w akcję spośród wszystkich zgłoszonych wylosujemy trzy, aby ofiarować im ornat maryjny!

2. W akcji od tego roku umożliwiamy udział wspólnotom i duszpasterstwom. Zachęcamy do udziału!

Kontakt

Administrator strony

Joanna Roczyńska
kaplani@kaplani.com.pl