Po drodze - blog ks. Jacka Sochy

Chciałbym zapamiętać to, co dzieje się „po drodze” w moim życiu, a przez zapisywanie i dzielenie się ową pamięcią z innymi, pragnę stać się świadkiem Tego, który jest ze mną na drodze życia. Owego „po drodze” nie rozumiem jako określenia wskazującego na przygodność, czy też przypadkowość, ale raczej rozumiem je jako przestrzeń, czy też scenę dla wydarzeń.

zmarwtychwstanie/lawrence op/flickr

Ten, który zagłodził śmierć

Jest w Apokalipsie niezwykle paschalne stwierdzenie: „Kto wyrwie z paszczy śmierci jej zdobycz, jeśli nie ktoś, kto jest mocniejszy od samej śmierci” (Ap 5, 14). W jaki sposób Jezus Chrystus stał się mocniejszy od śmierci? 

prezenty/freeimages.com

Bóg nie prosi nas o nic...

Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał

To genialne zdanie napisał Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post. Bóg, jeśli chce wyrwać nas z obojętności poprzez jakieś wyzwanie, to dużo wcześniej nas obdarowuje.

usmiech/freeimages.com

Smutek i radość w życiu

 Ewangelia Łukasza przedstawia Lewiego jako tego, który w obecności Jezusa doświadczył radości (Łk 5, 27-32). Konsekwencją radykalnej odpowiedzi na powołanie była uczta, czyli radość. Jest też tekst w Ewangelii Mateusza, który mówi o bogatym młodzieńcu, który nie poszedł za Jezusem, nie zgodził się zostawić wszystkiego, a konsekwencją odmowy był smutek (Mt 19, 16-22).

krzyz/lawrence_op

Co zrobić w Wielkim Poście?

Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post pisze o problemie obojętności. Używa wręcz stwierdzenia: globalizacja obojętności. W kontekście papieskiego rozeznania stawiam sobie pytanie: co może mnie wyrwać z moich obojętności? Otóż papież podpowiada, iż tym co może pomóc,  jest wsłuchanie się w głos proroków.