Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

adoracja/lawrence op/flickrcc

Bliskość i dystans

Księża, diecezjalni i zakonni, podejmują różne prace. Większość z nich pracuje w parafiach, kościołach rektoralnych, sanktuariach. Sprawują sakramenty, w tym przede wszystkim odprawiają Msze i spowiadają, głoszą homilie i kazania, uczą religii, prowadzą różne grupy kościelne.

Są też jednak księża, którzy w mniejszym stopniu zajmują się bezpośrednim duszpasterstwem. Myślę o tych, którzy na pełny etat zajmują się administracją, w tym sprawami ekonomicznymi, pracują w mediach, czy też oddają się pracy dydaktyczno-naukowej w teologii, filozofii lub jeszcze jakiejś innej dziedzinie.

krzyz/Paolo Trabattoni/flickr

Bóg bogaty w miłosierdzie

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.  Bóg przyjdzie, już przeszedł, ale ciągle chcę skontaktować się ludźmi. Nasz Bóg oszalał dla człowieka, zakochał się w swoim stworzeniu. Jesteśmy w trakcie przeżywania Wielkiego Tygodnia, czas krzyża i odkupienia. Tajemnica Paschalna to ciągle wszechobecna męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

kaplani/catholic church of england and waley/flickr

Braterstwo kapłańskie

Fundamentem wszelkiej, dobrze zrozumianej więzi braterskiej, jest Bóg. Tam, gdzie jest „więcej" Boga, tam jest też głębsze braterstwo i przyjaźń, wynikające nie z więzów krwi, lecz z „nowego narodzenia", w którym Chrystus Pan nazywa nas przyjaciółmi (J 15,15), a nie sługami. Dlaczego my, kapłani, w imię Boga konsekrowani, wiedząc, że jesteśmy powołani do szczególniejszego naśladowania Chrystusa, tak mało dorastamy do tegoż wezwania? Dlaczego istnieją między nami odwieczne problemy związane z „invidia clericalis"?

lancuch/thierry ehrmann/flickr

Bóg a bożki

Usłyszałem ostatnio pewne świadectwo na zakończenie rekolekcji ignacjańskich. Młoda kobieta dzieliła się swoim doświadczeniem trudności i pokusy przeżywanych w czasie Ćwiczeń duchowych. Mówiła o niemożności udania się do swojego bożka właśnie z powodu przebywania na rekolekcjach i w konsekwencji wejścia w rytm modlitwy oraz styl funkcjonowania w bliskości z Bogiem.

Catholic Church England and Waley

Bycie spowiednikiem

Bycie spowiednikiem, to niesamowicie ekscytujące zajęcie. Bł. Matka Teresa z Kalkuty mówiła o sobie, że jest ołówkiem w ręku Boga. Być narzędziem, którym posługuje się sam Bóg, by ludzi pojednać ze sobą, by powiedzieć im, że mają kolejną szansę, że mogą zacząć wszystko od początku, że nie wszystko jeszcze stracone – to bezcenne.

Pozostałe artykuły

Będziemy sądzeni z kolędy...

Trzy tygodnie kolędy starczy, by się nawrócić. Bo księdza Bóg wysyła do domów, by głosił Dobrą Nowinę ludziom i sobie. Wchodzisz, modlisz się, spojrzeniem obejmujesz, dobrym słowem, nadzieją. Widzisz i słyszysz, co ludzie mówią, jak żyją, jak umierają. I jest ci momentami głupio. Że masz czasami jeszcze siły i bezczelność Panu Bogu "zwymiotować" swoimi problemikami, wątpliwościami. 

Boże Narodzenie w Eucharystii

Myślę, że wszyscy lubimy obchodzić urodziny. Chociaż pewnie z reguły nasza radość jest większa, kiedy kończymy 18-ty rok życia, niż gdy są to na przykład 40-te, 50-te, czy dalsze urodziny. Bo te większe liczby uświadamiają nam nasze przemijanie. Nie zmienia to jednak faktu, że jest w nas pragnienie, aby uczcić urodziny kochanej osoby. Zapraszamy gości, przygotowujemy coś niecodziennego, aby uczcić jubilata. Dzisiaj wspominamy szczególne urodziny, bo Jubilat jest bardzo szczególny.

Bóg cię pierwszy ukochał...

Ludzie kochają... ponieważ Bóg ich pokochał. Człowiek staje się gotowy do poświęceń, bo Bóg się pierwszy dla człowieka poświęcił. Oto sens tajemnicy Wcielenia: Bóg stał się człowiekiem, aby być z człowiekiem. Aby wejść w ludzkie istnienie i przywrócić człowiekowi to, co utracił w raju. A w raju utracił również zdolność do miłości, o której pisze św. Paweł: że jest cierpliwa, łaskawa, współweseląca się z prawdą, wszystko znosząca (por. 1Kor 13, 1-13). Słowo stało się Ciałem. 

Bóg jest Słońcem - modlitwa kapłana

Rozmawiałem z Bogiem nie jeden raz. Nazywają to "modlitwą". Człowiek staje przed Tym, o którym wiadomo, że potrafi kochać i kocha, do szaleństwa. Dziwne są te nasze rozmowy. Czasami coś słychać innym razem nic zupełnie a i tak wiadomo, że coś było, zaistniało. Lubię modlić się metodą Hioba. Prostolinijnie, bez ogródek. Nic nie posiadając i mając wszystko.

Bóg obiecuje

„Dam wam serce nowe, i odbiorę wam serce kamienne” /Ez 36, 16-28/

Bóg obiecuje człowiekowi nowe serce. W księdze Ezechiela czytamy, że ma ono być wstawione na miejsce serca kamiennego. Rodzą się zatem dwa pytania. Czy można wymienić serce? I czy serce może skamienieć? O tym właśnie mówi Pan Bóg: o ludziach, których serce zamieniło się w kamień i o Bogu, który może uwolnić od tego kamienia.