Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

bieg

Duchowość śpieszącego się księdza

„Nie ma nic ważniejszego dla człowieka, aniżeli determinacja w opanowaniu pośpiechu”. Słowa Henry Thoreau, amerykańskiego pisarza z XIX wieku, szczególnie dzisiaj nabierają ogromnego znaczenia. Wydaje się, że w sposób szczególny mogą zostać zaadresowane do współczesnych księży. Wydaje się, że pośpiech w życiu duchownych jak i w życiu innych ludzi nie jest pierwszym źródłem zagrożenia w przeżywaniu powołania, ale jest skutkiem nieporządku w innych dziedzinach życia. 

starość młodość

Duchowość dwóch części życia człowieka

Grecki pisarz Nikos Kanzanzakis w swojej młodości odwiedził pewnego dnia starego mnicha na Górze Atos. Będąc zaintrygowanym życiem starca zapytał:
- Czy nadal walczysz z diabłem?
- Nie - odparł mnich - walczyłem z nim gdy byłem młody. Teraz zestarzałem się i jestem zmęczony, a diabeł zestarzał się i zmęczył wraz ze mną. Dziś jestem sam. Ja zostawiłem jego, a on mnie.
- A więc twoje życie stało się spokojniejszym, gdyż już nie walczysz.
- O, nie - odpowiedział mnich - teraz jest jeszcze gorzej. Teraz walczę z Bogiem.

ciemność

Duszpasterz wobec niewierzących

Opublikowany raport z przeprowadzonych w 2011 r. badań postaw religijnych w archidiecezji wrocławskiej pokazuje, że 47% uczących się deklaruje się jako osoby niewierzące (1). Coraz większą część społeczeństwa stanowią ludzie przyznający się do swojej niewiary. Najczęściej są to ludzie młodzi. Chrześcijanin, a szczególnie duszpasterz, realizując swoją misję głoszenia Ewangelii, nie powinien pozostać obojętny wobec takiego stanu rzeczy. Zjawisko niewiary stało się zatem jednym z istotnych problemów duszpasterskich.

kierunek

Duchowość kapłana diecezjalnego

Wiele osób jest przekonanych o istnieniu specyficznej duchowości, np. franciszkańskiej, karmelitańskiej, jezuickiej czy jeszcze innego rodzaju zakonu lub zgromadzenia zakonnego. Rzadko jednak operuje się pojęciem „duchowość kapłana diecezjalnego”. Czy istnieje jednak duchowość, którą można by określić takim właśnie mianem? Dla mnie, kapłana diecezjalnego, odpowiedź twierdząca jest oczywista.

dobry pasterz

Duchowość kapłańska

Duchowość kapłańska była dla mnie zawsze tylko tym, co zwyczajny członek wspólnoty parafialnej może zaobserwować u księży pracujących w jego rodzinnej parafii. Kiedy wstąpiłem do seminarium i zostałem klerykiem, mogłem wzbogacić moje obserwacje o osobiste doświadczenie coraz częstszych kontaktów z różnymi kapłanami. Obecnie – dla mnie - diakona, duchowość kapłańska jest tym, z czym spotykam się na co dzień w mojej krótkiej posłudze duszpasterskiej, pracując na parafii z innymi kapłanami.

Pozostałe artykuły

Duchowość dziecięctwa

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”
(Mt 18, 3)

Ktoś powiedział, że rodzimy się dorosłymi, by w ciągu życia stać się dziećmi. To niezwykle trudne zadanie. Stawanie się dzieckiem jest głównym przesłaniem Jezusa. Często niestety pomijanym na rzecz wysiłków jakie możemy podejmować w pracy nad sobą, która często przemienia się w samozbawienie. Odrzucając nasze dziecięctwo w konsekwencji musimy odrzucić Boga jako naszego Dobrego Ojca.

Duch Święty stwórcą „Nowego Człowieka”

Motto: „Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że — co się tyczy poprzedniego sposobu życia — trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”. [Ef 4,20-24]

Duch - kim jest?

Kiedy rozmyślałem ostatnio nad tekstem biblijnym opisującym moment Zesłania ogarnęło mnie przerażenie. Nie dotyczyło ono sporej wiedzy na temat Ducha Świętego zdobytej przez lata nauki i formacji. 

Droga Krzyżowa

„Błogosławcie a nie złorzeczcie” Zderzenie miłości z cierpieniem owocuje błogosławieństwem a nie przekleństwem. Pozwól nam Panie dziś przejść naszymi drogami życia i mocą Twojego krzyża przebaczyć i błogosławić tym, do których w sercach chowaliśmy urazę i przekleństwo.

Doświadczenie Pana Boga w pokucie i pojednaniu

Każda pora i czas są właściwe, aby nawrócić się do Pana i czynić pokutę, jednak to Wielki Post zmusza nas do szczególnej refleksji nad „swoją” świętością. Boże wezwanie, które rozbrzmiewa spod Góry Synaj „świętymi bądźcie bo i Ja Jestem Święty” staje się jeszcze bardziej aktualne dzięki Jezusowi, Jego męce, gdyż uzmysławia nam, jak wielka jest miłość Boga do każdego z nas. Bóg w Jezusie ofiaruje się za mnie, za ciebie, za każdego z osobna i to wydarzenie powinno być wezwaniem do nawrócenia – metanoi – serc, przemiany naszego sposobu myślenia.