Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

braterstwo

Fraternitas

Braterstwo w kapłaństwie winno być nie tylko zalecane, ale powinno być czymś oczywistym i koniecznym w życiu i posłudze księdza. Ludzie żyjący w celibacie często zderzają się z murem samotności, a w pewnych sytuacjach także z poczuciem opuszczenia. Wiara w osobowego Boga umacnia ich w nadziei, że On jest tym, który JEST. Jest nieustannie obecny przy nich, w ich codziennym życiu, posłudze, radościach i chwilach, gdy przechodzą przez ciemną dolinę swojego życia. 

być darem

Formować do bycia darem

Jeden ze współczesnych biskupów zapytany o to, co jest jego najważniejszym, biskupim zadaniem oświadczył, iż „zachowanie i obrona wiary”. Warto przytoczyć inną zgoła wypowiedź autorstwa kardynała Basil’a Hume’a, który zapytany o to, co uważa za najważniejsze zadanie dla współczesnego Kościoła, a pytanie padło w Belgii w 1985 roku, odpowiedział: „pomoc w ratowaniu planety”. 

zło

Fałszywi egzorcyści

W ostatnich latach pojawiło się wielu tzw. świeckich egzorcystów, którzy wietrząc dobry interes zaczęli samowolnie podejmować się egzorcyzmowania osób i miejsc. Temat ten przeżywa swój renesans, o czym świadczy choćby rosnąca liczba publikacji książkowych i prasowych oraz programów telewizyjnych na temat tego sakramentalium. Żyjemy w czasach, w których księża egzorcyści niestety nie narzekają na brak zajęć.