Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

jezus/Giovanna d'arco/flickrcc

Getsemani księdza

Przyjmujemy kategorię „Getsemani” dla wyrażenia stanów kryzysu i niedomagania dzisiejszego księdza. Getsemani jest miejscem męki, które mocno poddaje próbie nadzieję, a wraz z nią radość życia.

Jezus przeszedł przez to, a Jego doświadczenie, aż po największe kuszenie na krzyżu, stanowi paradygmat dla każdego księdza, który to przeżywa.

radosc/vision vocation guide/ flickrcc

Gdy przychodzi Miłosierdzie – adventus misericordiae

Oto Adwent, który jest właśnie dla mnie. Oto Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który jest przede wszystkim dla mnie. Tak powinniśmy myśleć my, księża. Dlaczego? To bardzo ważne, ponieważ nam – księżom, mężczyznom – często grozi podejście zadaniowe, a to swego rodzaju niebezpieczeństwo. Jest zadanie, jest działanie.

otwartość

Głosić i być cz. 1

Nowa ewangelizacja w przełożeniu na określony styl życia i posługi kapłana zawsze będzie powrotem do Ewangelii. Jezusa, który powołuje i wybiera, by iść i przynosić owoc. W określonym czasie i warunkach, z przekonaniem oraz wewnętrznym żarem ognia, który nieustannie płonie. On udziela się słuchaczom, którzy dla ewangelizatora nie są anonimowi i obcy, lecz osadzeni w konkretnej sytuacji. Ona zaś ma być miejscem działania Boga, przenikania Dobrej Nowiny. Jaki ma być ksiądz, by tak właśnie było? Jakie ma mieć cechy? 

dłonie razem

Głęboka przyjaźń z Jezusem

Udzielę wam kilku wskazówek pomocnych w modlitwie osobistej.

Pierwsza ma charakter czysto kontemplacyjny: „Dziękuję, Panie, ponieważ pokochałeś mnie jako pierwszy i ponieważ nadal czynisz to bez mojej zasługi! Dziękuję, ponieważ mogę być pewny Twojej miłości i jestem pewny, że Twoja miłość do mnie nigdy nie ustanie.

grzech

Grzesznik wezwany do żalu za grzechy

Spotkanie z Chrystusem i wytrwały wysiłek naśladowania Go mogą zostać osłabione lub całkowicie zrujnowane przez grzech. Grzech jest obrazą Boga. To czyn przeciw tej miłości, jaką Bóg nas otacza. Oddala on nasze serca od miłości Boga. Św. Augustyn w swym dziele O państwie Bożym określa grzech jako „miłość własną posuniętą aż do pogardy Boga”.