Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

lawrence op/flickrcc

Kapłaństwo serca

Historia, o której chcę opowiedzieć, wydarzyła się w jednym z pierwszych lat mojego kapłaństwa. Zostałem wezwany do szpitala do kobiety, która dzień wcześniej miała poród. Z wielkim entuzjazmem szedłem do wypełnienia powierzonego mi zadania i przygotowywałem się duchowo także do odwiedzin innych chorych. Po odwiedzinach matki z nowonarodzonym dzieckiem, byłem także w innych salach, żeby życzyć chorym dobrego dnia. 

lawrence op/flickrcc

Kapłańskie postanowienia wielkopostne

Trwa wielki post i każdy chrześcijanin, również każdy ksiądz, powinien się zastanawiać nad kilkoma podstawowymi pytaniami: Jak konkretyzuje się moje osobiste nawrócenie do Chrystusa? Czy jestem człowiekiem umartwienia? Czy podejmuję różne wyrzeczenia? Kapłan to pierwszy, który powinien się nawrócić do Chrystusa, każdy ksiądz - a więc i ja również - powinien głosić pokutę i nawrócenie sobie samemu, sypać popiół na własną głowę.

koleda/lawrence op/flickrcc

Kolęda, Kolęda...

Pierwszy raz od dwudziestu dwóch lat będę spędzał Boże Narodzenie w Hiszpanii. Mimo logicznej radości bycia tam, czuję trochę żalu, trochę mi szkoda, naprawdę szkoda, że nie będzie mnie tutaj, ponieważ uważam, że Boże Narodzenie w Polsce z całymi swoimi chrześcijańskimi zwyczajami nie ma porównania z sposobami obchodzenia tych Świąt w innych częściach świata. Tak, bez wątpienia Boże Narodzenie w Polsce jest jak najbardziej świętem chrześcijańskiej wiary.

lawrence op/flickrcc

Ksiądz w obliczu konfliktów

Bliskie i dające wzajemne wsparcie relacje między księżmi są sprawą zasadniczą dla fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia duchownych oraz dla ich coraz bardziej wymagającej posługi. Na stale rosnącą w związku z tym presję mają wpływ: coraz mniej chrześcijańskie, wrogie wobec wiary społeczeństwo; współczesna kultura relatywizmu i narcyzmu; spadek liczby mężczyzn wstępujących do seminariów; porzucanie posługi przez wyświęconych księży; świeccy, którzy często nie zdają sobie sprawy z coraz większego stresu doświadczanego przez księży i ulegają relatywizmowi moralnemu.

matka teresa/flickrcc/lawrence op

KKK: Kapłan - Komunikacja - Kultura

Każdy człowiek żyje w relacji z innymi i jest nadawcą informacji. Kapłan - ex hominibus asumptus pro hominibus constituitur, z ludzi wzięty, dla ludu ustanowiony - powinien przekazywać i komunikować cały czas wydarzenia i słowa najbardziej kształtujące ludzką kulturę: Ewangelię. Tak, Kapłan Komunikuje Kulturę, czyli ksiądz przekazuje Ewangelię.

Pozostałe artykuły

Kapłański duch w walce

My kapłani, wraz z całą wspólnotą Kościoła, jesteśmy wezwani do czynienia pokuty i praktykowania ascezy. Jednak autorzy podkreślają, że w chrześcijańskiej ascezie chodzi o ducha miłości i przestrzegają przed fałszywym obrazem ascezy. Chrześcijański duch pokuty i umartwienia nie ma nic wspólnego z wyniszczaniem swojej ludzkiej natury i ze znęcaniem się nad swoim ciałem. Raczej chodzi o to, by zdobywać “umiejętność i odwagę płacenia każdej ceny za Królestwo Boże” /ks. Ziembicki/.

Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej

Ostatnio coraz częściej słyszy się niepokojące informacje o rozbieżnych postawach, jakie księża prezentują przy traktowaniu grzechu antykoncepcji w praktyce spowiedniczej. Dlaczego tak się dzieje? Co z nauczania Kościoła w tym zakresie należałoby przede wszystkim przypomnieć?

Kiedy nie umiemy spowiadać

Słychać czasem głosy narzekania na młodych, niedoświadczonych jeszcze spowiedników, że brakuje im umiejętności wysłuchania człowieka, ale także na starszych, że mówią, nie dosłuchawszy do końca penitenta, dając mu gotowe, rutynowe rozwiązania. Dlaczego wysłuchanie osoby spowiadającej się jest takie ważne? Czy chodziłoby tu tylko o psychiczny komfort człowieka, czy o coś znacznie więcej?

Ksiądz – przyjaciel zmarłych

Już niedługo znowu ożyją cmentarze. Dobrze, abym przy tej okazji przemyślał sprawę mojej osobistej przyjaźni ze zmarłymi.

O tym, jak bardzo jesteśmy związani z umieraniem i z Kościołem żyjących w wieczności, świadczą słowa Pisma Świętego oraz wypowiedzi wielu świętych.

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7–8).

Klerycka Droga Krzyżowa

Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Jak bardzo to Serce musi krwawić i jest zranione przez grzechy kapłanów i powołanych do kapłaństwa. Bardzo to musi boleć, jeśli ktoś obiecywał, deklarował, chce iść za Jezusem, że kocha i pragnie Go naśladować, a zdradza, odchodzi, myśli po swojemu a nie po Bożemu.

Na Golgocie objawia się w pełni kapłaństwo Chrystusa. Jedyny i Wieczny Kapłan staje się Barankiem. Kapłan staje się Ofiarą. Samego siebie składa na ołtarzu krzyża.

Ta droga jest zawsze dla kapłana sprawdzianem jego kapłaństwa. A czym jest ta droga dla kleryka? Sprawdzianem formacji – testem na to, czy potrafię swoje osobiste wizje na kapłaństwo włożyć w formę jedynego i wiecznego kapłaństwa Chrystusa.