Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

Benediktíni Sampor/modlitwa.flickrcc

Litania przebłagalna

Myśl o tym, że w naszej diecezji nigdy nie odbyło się przebłaganie za grzechy duchowieństwa towarzyszyła nam od dłuższego czasu. Już w ogłoszonym przez papieża Benedykta roku kapłańskim (2009/10) chodziła mi myśl, że potrzebna jest liturgia pokutna, bo nasze grzechy są skandalem, który powstrzymuje wylanie ogromnych łask na ziemię.

pisanie/Garry Wilmore/flickrcc

List do powołanych

Dlaczego nie?

Dlaczego nie chcesz zostać księdzem? Przecież wiem, że nosisz to pragnienie w swoim sercu i że nie ma żadnych obiektywnych przeszkód, żebyś mógł nim zostać. Przecież wiem, jak lubisz się modlić, z jakim błyskiem w oczach czytasz Słowo Boże i jak bardzo przeżywasz każdą Mszę świętą. To po prostu widać, że Bóg Cię zaprasza do kapłaństwa. 

czas

Ludzie chcą księdza!

Jednym z naszych największych kapłańskich grzechów jest "brak czasu". I choć Pan Bóg daje nam 24 godziny, tyle trwa przecież doba, wciąż z tym czasem mamy problemy, bo co tu dużo gadać, nie potrafimy go dobrze wykorzystać. A ludzie wciąż przychodzą do księdza, bo gdzie mają iść? Święta Teresa Wielka powtarzała bardzo często słowa: "Nie bój się zostawić swojego nabożeństwa dla siostry", dla tego, który do ciebie przychodzi, również. I dodawała: "zostaw Boga dla Boga"… 

szkoła

Lekcja religii nie będzie katechezą

Wojciech Zagrodzki CSsR: Co jakiś czas powracają głosy kwestionujące prawo obecności nauczania religii w szkole, która chce zachować świecki charakter. W swojej książce Ksiądz Profesor napisał, że lekcja religii w szkole jest nie tylko zasadna, ale wręcz konieczna dla każdego systemu edukacji (1). Dlaczego lekcja religii ma tak duże znaczenie dla samej szkoły?

papa benedykt XVI

Lefebryzm – na czym w istocie polega problem

1. Co się wydarzyło? Przyczyny nieporozumienia

W dniu 21 stycznia 2009 papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów Bractwa św. Piusa X, którzy popadli pod tę karę kościelną w roku 1988, gdy bez zgody papieża przyjęli sakrę biskupią z rąk abpa Lefebvre’a. Wśród owych czterech biskupów jest również B. Fellay, zwierzchnik Bractwa.