Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

msza/lawrence op/flickrcc

Nie odprawiać, ale sprawować Eucharystię

Smuci mnie widok kapłana, który rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, nie daje z siebie ani jednego słowa ku zaktualizowanemu i zdynamizowanemu przeżywaniu liturgii świętej. Skąd się to bierze? - Ale smuci mnie także ten kapłan, który głoszone przez siebie słowo Boże nieomal, "pieści" i doprowadza do kunsztu uznając je niejednokrotnie bardziej za swoje niż Boże - a następnie z takim pośpiechem "modli się" tekstami liturgicznymi, że zabiera całą twórczą moc należną modlitwie, i cały spokój. 

trawa/lawrence op/flickrcc

Nie przeminie to pokolenie

Pracując w Niemczech, byłem przez rok kapelanem szpitala na pół etatu w prowincjalnym miasteczku. Odwiedzając chorych spotkałem miłego starszego pana, który zadał mi pytanie: „Jak rozumieć słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. (Łk 21:32)?” Słowa te zaczerpnięte z rozdziału 21. Ewangelii według św. Łukasza są przecież częścią mowy Pana Jezusa o końcu świata.

sutanna/http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com

Na nowo

Wakacje kleryckie, diakońskie i kapłańskie. Wyjazdy urlopowe w góry, za granicę, do rodziny. W moim przypadku wszystkie kończyły się tym samym: prostą, codzienną czynnością, która w ciągu roku jest niezauważalna, wręcz rutynowa, może nieco problematyczna w pośpiechu poranka. Po miesiącu chodzenia „na krótko” lub też w stroju sportowym przychodzi czas na ubranie sutanny.

ksiadz

Niektóre słabości polskiej formacji seminaryjnej

Henry Nouwen pisząc o kapłanie nazwał go „zranionym uzdrowicielem”. Określenie to wskazuje zarówno na bolesną stronę życia księdza, jak i na niezwykle głęboką jego tożsamość i misję. Nouwen twierdzi, że właściwe przeżycie własnego zranienia, pozwala stać się źródłem uzdrowienia dla innych, choć nie zawsze tak się dzieje. 

fala

Na falach miłości Boga

Inspiracja
Niektóre tematy przychodzą do nas jakby same, choć nie całkiem znienacka. Ten zrodził się jako owoc refleksji i przemyśleń w związku z prowadzonymi przez wspólnotę młodych rekolekcji wielkopostnych dla studentów. Po raz pierwszy w takiej formie i dla takiej grupy w parafii, w której obecnie pracuję. Niedziela była czasem zaproszenia i w zasadzie dopiero na wieczorne spotkanie poniedziałkowe czekałem z niepewnością.

Pozostałe artykuły

Nic się nie stało

Niebawem koniec Roku Wiary. Pamiętam jego początek. Był jak poświęcenie kamienia węgielnego. Czy mam świętować zakończenie?

Trudno jest coś ważnego zacząć, trudniej wytrwać, ale chyba najtrudniej jest kończyć takie dzieło. Zwłaszcza jeśli to ma być dobry koniec czegoś wielkiego. Święty Josemaría Escríva podkreślał, jaką wartość ma „ostatni kamień”. Finis coronat opus.

Nie tylko do sakramentów i pogrzebów...

Chyba się mocno pogubiliśmy. I zapomnieliśmy, że "nie jesteśmy z tego świata". To słowa Jezusa, których my księża, boimy się jak ognia. Bo i nam w tym świecie całkiem dobrze. My chyba już za bardzo z tego świata. Tu sobie uwijemy gniazdko, tam się zrealizujemy. Tu nam poklaszczą, tam nas kolacją ugoszczą. A co z "duszpasterstwem"? Z pasterskim prowadzeniem dusz? Czy my księża rozumiemy jeszcze słowo: "duszpasterstwo"? Czy potrafimy w tłumie powierzonych nam ludzi zobaczyć pojedynczą owcę i wskazać jej drogę - do Nieba?

Notatki na marginesie...

Nie jest przypadkiem fakt, że ostatnim listem okólnym Jana Pawła II była encyklika Ecclesia de Eucharistia. Opublikowana została w Wielki Czwartek 2003 roku, jak się potem okazało, na dwa lata przed śmiercią papieża. Słusznie można ją uznać za dokument przejściowy, ocierający się również o pewną formę testamentu zostawionego Kościołowi. Świadomy bliskości końca swojego życia, po dopełnieniu swojego zadania wprowadzenia wiernych w Trzecie Tysiąclecie, Ojciec Święty pokazuje źródło swojej siły. Jak zauważają komentatorzy tego dokumentu, jest on nacechowany osobistymi wątkami całego życia papieża Wojtyły. 

Nowa ewangelizacja wyzwaniem...

Znamiennym faktem jest to, iż terminu „nowa ewangelizacja” użył po raz pierwszy Jan Paweł II, papież pochodzący z Polski, w homilii w Polsce podczas pielgrzymki w 1979 roku. Cztery lata później, przemawiając do biskupów Ameryki Łacińskiej, precyzował na czym polega nowość w ewangelizowaniu: "Obchody 500-lecia ewangelizacji nabiorą pełnego znaczenia, jeśli będzie im towarzyszyło nowe zaangażowanie ze strony was jako biskupów, oraz waszych kapłanów i wiernych; zaangażowanie na pewno nie w reewangelizację, lecz nową ewangelizację. Nową w swym zapale, w metodach i przejawach " (1). 

Najbardziej chodzi o BOGA i … grzech

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan: 

Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”» Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego. Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie.