Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

przepasc/cocona28/fickr

Przepaść zła

Ten tydzień, który lud chrześcijański tradycyjnie nazywa wielkim, daje nam raz jeszcze okazję do rozważenia – i przeżycia na nowo – chwil, których dopełnia się życie Jezusa. Wszystko, co w tych dniach przypominają nam najróżniejsze przejawy pobożności, skierowane jest nieomylnie ku Zmartwychwstaniu, które jest podstawą naszej wiary, jak pisze św. Paweł. 

woda

Pragnienie dusz

Słowa Jezusa zawarte w Ewangelii św. Jana: Potem Jezus, widząc, że już wszystko się dokonało i wypełniło się pismo, mówi: Pragnę! (J, 19,28), a także te zawarte w księdze proroka Ozeasza: Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. (Oz 6,1-60) pozwalają mi w okresie Wielkiego Postu jeszcze raz zastanowić się nad moim powołaniem kapłańskim. 

serce

Pozwolić się kochać

Tylko jedno podkreślenie, ale za to istotne.

Uczeń umiłowany nie uczynił nic, podczas gdy Jezus miłuje go w najwyższym stopniu. To nauka, że Jezus kocha nas jako pierwszy, a my nie czynimy nic, zanim zostaniemy umiłowani przez Niego.

w drodze

Powołanie czyli przejście...

Tekst wyjściowy: „A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”. [por. Mk 10, 17-22; Mt 19, 16-22]

Pozostałe artykuły

Potrzeba kochania

Na ostatnim Synodzie kleru ambrozjańskiego, który odbył się w 2009 roku w seminarium w Seveso S. Pietro, wielu prelegentów żaliło się na trudności, jakie księża odczuwają we współpracy ze sobą. Po wielokroć padł termin „samotność”, by wyrazić własną kondycję w obliczu trudności duszpasterskich i złożonej sytuacji politycznej i społecznej. 

Pokusa w Bożym zamyśle

Pan Bóg nieustannie zaprasza człowieka do przemiany. Św. Paweł w Bożym Duchu napisał w liście do Rzymian:” …przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża…”. Bóg chce odnawiać nasz umysł tzn. czynić nas bardziej świadomymi Jego zamiarów, chce otworzyć nam oczy duszy na coraz szerszą perspektywę duchową, abyśmy byli coraz bardziej świadomymi rzeczywistości duchowej, w której żyjemy, jak również Bożego zamysłu co do nas. A Jego zamysłem jest abyśmy i my byli tam, gdzie On jest.

Pokusa wielkości

Dziesięć chorób generujących „psychopatologię władzy”

Coraz większe uleganie pokusie wielkości może prowadzić wręcz do „psychopatologii władzy”. Oczywiście nie chodzi tu o jakiś rodzaj choroby psychicznej, a raczej o chorobę duszy. To ona uniemożliwia jakąkolwiek zdolność prowadzenia dialogu. Dodatkowo ktoś, kto wchodzi na drogę chęci dominacji, widzi wszystko tylko w dwóch kolorach.

Pokładać w Panu całą nadzieję

Tegoroczne wakacje spędziłem na południu Hiszpanii, dokąd udałem się po raz pierwszy w życiu sam, własnym samochodem. Świadomość, że będę podróżował przez całą prawie Europę w ten sposób tzn. bez osoby, która mnie popilotuje, skłoniła mnie przed wyjazdem do zakupu nawigacji samochodowej tzw. GPS-a, który miał mi ułatwić podróżowanie i sprawić, że z większą łatwością dotrę do celu. 

Pobożność ludowa - skarbem Kościoła

Ojciec Święty Franciszek, podczas homilii wygłoszonej 5 maja 2013 roku z okazji Dnia Bractw Kościelnych I Pobożności Ludowej, powiedział, że „pobożność ludowa, której różnorodne bractwa są ważnym przejawem, jest skarbem, jaki posiada Kościół”. Podobny przekaz znajdujemy w dokumencie z Aparecidy, gdzie w numerze 264 czytamy: „pobożność ludowa jest pełnoprawnym sposobem przeżywania wiary, sposobem poczucia się częścią Kościoła”.