Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Najnowsze artykuły

sw_jozef

Tora - rozmowa Józefa z Synem

- Niech będzie pochwalony Adonai! - Józef słysząc słowa powitania syna wzruszył się. Odłożył na chwilę kawałek sosnowego  drewna i strug klinowy. Popatrzył na Jezusa i zrozumiał, że coś nowego leży mu na sercu, co go trapi. Jego jasne piętnastoletnie oczy były przepełnione dojrzałą mądrością.

- Na wiek wieków niech będzie pochwalony. Amen - odpowiedział, dodając: - Jezusie, coś ci jest?

przemienienie/Anne-Marie Bouché/flickrcc

Tajemnica Przemienienia...

Przemienienie najprościej opisać, że jest to zmiana, tylko że znacznie poważniejsza niż zwykle. Ta definicja niewiele jednak mówi o takim przemienieniu jakie dokonało się na górze Tabor, o takim, które ciągle dokonuje się przy sprawowaniu Eucharystii, o takim, które ma dokonać się w kapłańskim sercu i całym jego życiu. Tajemnicę tego przemieniania ciągle zgłębiamy i dalej szukamy. 

pelikan/lawrence_op/flickrcc

Triduum In Persona Christi

Przeżywszy już kilka uroczystości Triduum Paschalnego w stanie kapłańskim zaobserwowałem i odczułem jak ważnym jest zjednoczenie kapłana z Chrystusem. Tajemnica poszczególnych dni jest tak ściśle zjednoczona z przewodniczącym liturgii, że musi stać się jego osobistą tajemnicą. Tu In persona Christi znajduje swój najpełniejszy wymiar. Od nas księży zależy jak ludzie przeżyją święte misteria. Jeśli zobaczą w kapłanie Chrystusa, będą z nim wieczerzać, umierać i zmartwychwstawać.

powolanie/Mazur/catholicnews.org.uk

Tajemnica powołania

Paweł apostoł tak pisze go gminy w Koryncie: „przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, niewiele tam mądrych, niewiele możnych, niewiele szlachetnie urodzonych” [1 Kor 1,26-28]. I jeszcze jeden tekst, gdzie pod symbolem narodu wybranego można odkryć postać kapłana: „narodzie wybrany, Bóg wybrał was, bo byliście najmniejszym ze wszystkich. Bóg wybrał was nie ze względu na niezwykłe wasze zdolności (bo ich nie macie), ale tylko dlatego, ze was bardzo pokochał” [Pwt 7,7]. Przypatrzcie się zatem bracia powołaniu waszemu. 

krzyż/lawrence OP

Tam jest miejsce tylko dla jednego człowieka

"Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach" Flp 3, 8-10

Pozostałe artykuły

Tajemnica Bożej miłości

J 10,33-36 „Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?” 

Tajemnica Eucharystia - tajemnica powołania

1. „Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia”.

Eucharystia jest drugim po maryjności rysem duchowości kapłana diecezjalnego. Św. Jacek Odrowąż, tak jak wielu innych świętych kapłanów, w centrum swojej duchowości stawiał miłość do Maryi i wierność wobec Eucharystii. Święte kapłaństwo, to kapłaństwo gdzie Eucharystia jest w centrum. Mam zadanie, aby stać się człowiekiem Eucharystii. Dlatego traktując poważnie swoje kapłaństwo, trzeba przyjąć zasadę: ani jednego dnia bez Eucharystii!

Trudności w życiu kapłana

Motto: „Smutek jest dolą człowieka. I nawet najpogodniejszemu
trafiają się okresy depresji gdy wokół niego świat ciemnieje i sam siebie widzi w ciemnych kolorach. Nic też dziwnego, że w psychiatrii, gdzie cierpienie psychiczne przekracza granice przeciętności, depresja, jest jednym z głównych problemów.” (Kępiński, 1979)