Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

koleda/lawrence op/flickrcc

Kolęda, Kolęda...

Pierwszy raz od dwudziestu dwóch lat będę spędzał Boże Narodzenie w Hiszpanii. Mimo logicznej radości bycia tam, czuję trochę żalu, trochę mi szkoda, naprawdę szkoda, że nie będzie mnie tutaj, ponieważ uważam, że Boże Narodzenie w Polsce z całymi swoimi chrześcijańskimi zwyczajami nie ma porównania z sposobami obchodzenia tych Świąt w innych częściach świata. Tak, bez wątpienia Boże Narodzenie w Polsce jest jak najbardziej świętem chrześcijańskiej wiary.

gsd_gda

Jak się rodzą powołania?

W seminariach duchownych zaczyna się kolejny rok. I po raz kolejny w mediach możemy znaleźć statystyki i spekulacje na temat powołań. Szereg argumentów na temat tego, dlaczego w tym roku w Polsce jest statystycznie mniej powołań kapłańskich i zakonnych.

Na podstawie rozmów z księżmi, jak również doświadczenia Kościoła w tym zakresie, można śmiało podać przynajmniej dwa, praktyczne, duszpasterskie warunki rodzenia się powołań. Wprawdzie nie są one jedyne, ale łatwe do zrealizowania.

freeimages_com

Radosny kapłan

Almeria, andaluzyjskie miasto pełne słońca leżące nad brzegiem, na samym południu Hiszpanii. Zima 1981 r. Rano, ledwo po siódmej, ksiądz chodzi pustymi ulicami miasta, by odprawić mszę świętą. Człowiek almeriński budzi się i wstaje także ledwo po siódmej, otwiera okno, patrzy na pustą ulicę i widzi kapłana prędko idącego z uśmiechem w ustach i myśli sobie: wariat, uśmiecha się o tej godzinie. To wydarzenie powtarza się dzień po dniu. Człowiek z okna ma dosyć tego intrygującego zjawiska, decyduje się czekać na przechodzącego księdza i zadać pytanie, które nurtuje go od wielu tygodni:

fot. public domain / wikimedia commons

Apostoł Kazachstanu - bł. ks. Bukowiński

Perfekcyjny w działaniach, które miały wpływ na politykę, a nie były polityką. Nie posiadał nic i nie miał żadnych dochodów, a płacił największe podatki, aby być jak go nazywano „robotnikiem duchownym” i móc duszpasterzować. Uważany za przestępcę, wroga systemu, agenta Watykanu, a mimo to miał w społeczeństwie największy autorytet. 

lawrence op/flickrcc

Ksiądz w obliczu konfliktów

Bliskie i dające wzajemne wsparcie relacje między księżmi są sprawą zasadniczą dla fizycznego, emocjonalnego i duchowego zdrowia duchownych oraz dla ich coraz bardziej wymagającej posługi. Na stale rosnącą w związku z tym presję mają wpływ: coraz mniej chrześcijańskie, wrogie wobec wiary społeczeństwo; współczesna kultura relatywizmu i narcyzmu; spadek liczby mężczyzn wstępujących do seminariów; porzucanie posługi przez wyświęconych księży; świeccy, którzy często nie zdają sobie sprawy z coraz większego stresu doświadczanego przez księży i ulegają relatywizmowi moralnemu.

matka teresa/flickrcc/lawrence op

KKK: Kapłan - Komunikacja - Kultura

Każdy człowiek żyje w relacji z innymi i jest nadawcą informacji. Kapłan - ex hominibus asumptus pro hominibus constituitur, z ludzi wzięty, dla ludu ustanowiony - powinien przekazywać i komunikować cały czas wydarzenia i słowa najbardziej kształtujące ludzką kulturę: Ewangelię. Tak, Kapłan Komunikuje Kulturę, czyli ksiądz przekazuje Ewangelię.

maryja/lawrence op/flickrcc

Wakacje z Maryją – sanktuaria

Gdy podróżuję po Europie, nieustannie natrafiam na kościoły, sanktuaria, kaplice poświęcone Najświętszej Marii Pannie.

Spędzam wakacje z Maryją. Proponuję taką duchową przygodę każdemu, zwłaszcza kapłanowi. Zajechać do poświęconego Jej miejsca, zajrzeć choćby na chwilę. Odwiedzić Matkę w domu. Powiedzieć Jej dobre słowo. Ucieszyć się Nią. Uścisnąć. Tak niewielki wysiłek, a ile dobrych chwil. Mam na myśli nie tylko sanktuaria na trasie podróży, ale również te w okolicy, w której się zatrzymujemy podczas urlopu. Wakacyjny wypoczynek wielu księży polega przecież na tym, że zastępują proboszcza lub wikariusza w innym kraju.

Co zrobić z dekretem?

Czerwiec, lipiec, sierpień to czas, kiedy wielu księży otrzymuje dekrety, a w związku z tym nowe zadania. Pojawia się pytanie, co zrobić z dekretem?

Odpowiedź wydaje się prosta. Przyjąć z wdzięcznością wobec Boga i związać się z nim (z wszystkim tym, co z niego wynika) w sposób afektywny, duchowy, moralny i prawny. Wtedy ksiądz z nowym dekretem (niezależnie od tego, jaki jest to dekret) jest szczęśliwym księdzem.

msza/lawrence op/flickrcc

Nie odprawiać, ale sprawować Eucharystię

Smuci mnie widok kapłana, który rozpoczynając Najświętszą Ofiarę, nie daje z siebie ani jednego słowa ku zaktualizowanemu i zdynamizowanemu przeżywaniu liturgii świętej. Skąd się to bierze? - Ale smuci mnie także ten kapłan, który głoszone przez siebie słowo Boże nieomal, "pieści" i doprowadza do kunsztu uznając je niejednokrotnie bardziej za swoje niż Boże - a następnie z takim pośpiechem "modli się" tekstami liturgicznymi, że zabiera całą twórczą moc należną modlitwie, i cały spokój. 

jezus/Giovanna d'arco/flickrcc

Getsemani księdza

Przyjmujemy kategorię „Getsemani” dla wyrażenia stanów kryzysu i niedomagania dzisiejszego księdza. Getsemani jest miejscem męki, które mocno poddaje próbie nadzieję, a wraz z nią radość życia.

Jezus przeszedł przez to, a Jego doświadczenie, aż po największe kuszenie na krzyżu, stanowi paradygmat dla każdego księdza, który to przeżywa.