Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

drogowskaz

"Po pierwsze modlitwa..."

Wielu spośród kandydatów do kapłaństwa nim wstąpiło do seminarium diecezjalnego zetknęło się z różnymi wspólnotami i zakonami poznając lepiej bądź gorzej ich duchowość. W seminarium diecezjalnym nie ma typowej duchowości, którą proponują przełożeni czy ojciec duchowny. Na zajęciach teologii życia duchowego dowiadują się alumni o ich różnych rodzajach, z których mogą zaczerpnąć do kształtowania swego serca i wiary.

wzrost

«Nowa Ewangelizacja» - czym jest?

/fragment tzw. lineamenta, watykańskiego dokumentu danego do konsultacji przed Synodem Biskupów poświęconym nowej ewangelizacji/

Choć «nowa ewangelizacja» jest już pojęciem powszechnie znanym i dość dobrze przyswojonym, faktem pozostaje, że pojęcie to pojawiło się niedawno w refleksji kościelnej i duszpasterskiej, a zatem w znaczeniu nie zawsze jasnym i definitywnie ustalonym. 

Chrystus Pasja

...o czystości praktycznie...

Nasz wspólny portal kapłański wywołał dyskusje o czystości kapłańskiej zachęcając nas do refleksji nad tym trudnym tematem. Trudnym, bo nie jest to sprawa wyłącznie dyscypliny i ustanowień prawnych, ale dotyka codziennego życia i zmagania się z samym sobą. Zmaganie to nie dotyczy kapłańskiej porządności i doskonałości, ale jest to walka o Chrystusa w nas.