Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

serce kamienne

Bóg obiecuje

„Dam wam serce nowe, i odbiorę wam serce kamienne” /Ez 36, 16-28/

Bóg obiecuje człowiekowi nowe serce. W księdze Ezechiela czytamy, że ma ono być wstawione na miejsce serca kamiennego. Rodzą się zatem dwa pytania. Czy można wymienić serce? I czy serce może skamienieć? O tym właśnie mówi Pan Bóg: o ludziach, których serce zamieniło się w kamień i o Bogu, który może uwolnić od tego kamienia.

kapłan

Bitwa o księdza

Na naszym dawnym budynku seminarium w Krakowie Xawery Dunikowski wyrzeźbił postać kleryka lub młodego księdza z diabłem na plecach. Zapewne chciał, żebyśmy na zawsze pamiętali, że plecy księdza to szczególny cel szatańskich ataków. Stąd pewnie powołanie i dar kapłaństwa staje się dla nas wielką duchową walką.Jako człowiek wybrany do udziału w jedynie świętym kapłaństwie Chrystusa muszę dużo pracować, żeby nie ulec pokusie, żeby nie zdezerterować lub nie okazać się niewiernym.

krzyż

Najbardziej chodzi o BOGA i … grzech

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan: 

Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana! Niech mówią: „Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”» Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Któż wie, czy się nie zastanowi, czy się nie zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana, Boga waszego. Dmijcie w róg na Syjonie, zarządźcie święty post, ogłoście zgromadzenie.

Jezus umęczony

Podnosimy rękę na Boga

W pretorium Piłata odbył się najdziwniejszy proces, jaki zna historia. Człowiek sądził Boga. Człowiek postawił obok Boga złoczyńcę - Barabasza i kazał ludziom wybierać. Ludzie wybrali złoczyńcę. Piłat nie wiedział, co zrobić z Jezusem. Wprawdzie oświadczał, że „żadnej winy w Nim nie znajduje” (J 19,4), a jednak pod wpływem szantażu i własnej chwiejności zdecydował się poddać Jezusa okrutnej kaźni. 

Święta Rodzina

Walka Befany ze Świętą Rodziną

W mieście, w ktrym pracuję co roku w czasie Bożego Narodzenia organizuje się presepe vivente, to znaczy Józef, Maryja z Dzieciątkiem Jezus w orszaku ubogich pasterzy z owcami, magów z darami, zastępów anielskich wędrują ulicami miast. Kapłan na placach miasta dzieli się Dobrą Nowiną i zachęca zgromadzonych do uwielbienia Nowonarodzonego. Tak się złożyło, że tego samego dnia odbyła się parada befany, to znaczy czarownic, wiedźm. Czarownicom towarzyszyć miała orkiestra, a zachętę do udziału stanowiły rozdawane cukierki i słodycze.

buntownik

Aferzyści chciani przez Jezusa

Ksiądz – skąd?

Nie miałem nigdy potrzeby zastanawiania się nad pochodzeniem słowa, które jest jednym z najczęściej przeze mnie spotykanych. „Ksiądz” – słyszę to na każdym kroku. I nie tylko dlatego, że zwracają się do mnie w ten sposób dzieci, które przygotowuję do I Komunii świętej, ministranci, członkowie Domowego Kościoła czy pani w sklepie...

Boże Ciało

ADORO TE DEVOTE….

Adoro te devote… (Zbliżam się w pokorze…) to jeden z piękniejszych średniowiecznych hymnów eucharystycznych. Jest często śpiewany w naszych kościołach podczas nabożeństw Eucharystycznych czy na dziękczynienie.

My, księża, w jedyny w swoim rodzaju sposób żyjemy dla Eucharystii. Dlatego miesiąc czerwiec, nabożeństwa czerwcowe i uroczystość Bożego Ciała – to piękne chwile modlitwy, które warto wykorzystać dla umocnienia naszej miłość do Eucharystii. Warto więc sięgnąć do tradycji Kościoła i skorzystać z jej bogactwa.

abc

Kapłańskie ABC

W liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty Ojciec Święty Benedykt XVI wydał list zaadresowany do seminarzystów całego świata. Choć adresatami są klerycy to jednak ów list śmiało można potraktować jako program posługi kapłańskiej każdego, kto odczytał w swoim sercu dar powołania do szczególnej służby Bożej. W czasach, gdy instytucja kapłana katolickiego z różnych stron jest atakowana Papież przypomina o jej nieprzemijającej ważności i konieczności.

grzech

Grzesznik wezwany do żalu za grzechy

Spotkanie z Chrystusem i wytrwały wysiłek naśladowania Go mogą zostać osłabione lub całkowicie zrujnowane przez grzech. Grzech jest obrazą Boga. To czyn przeciw tej miłości, jaką Bóg nas otacza. Oddala on nasze serca od miłości Boga. Św. Augustyn w swym dziele O państwie Bożym określa grzech jako „miłość własną posuniętą aż do pogardy Boga”.