Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

krzyzowanie/lawrence op/flickrcc

Kapłański duch w walce

My kapłani, wraz z całą wspólnotą Kościoła, jesteśmy wezwani do czynienia pokuty i praktykowania ascezy. Jednak autorzy podkreślają, że w chrześcijańskiej ascezie chodzi o ducha miłości i przestrzegają przed fałszywym obrazem ascezy. Chrześcijański duch pokuty i umartwienia nie ma nic wspólnego z wyniszczaniem swojej ludzkiej natury i ze znęcaniem się nad swoim ciałem. Raczej chodzi o to, by zdobywać “umiejętność i odwagę płacenia każdej ceny za Królestwo Boże” /ks. Ziembicki/.

zmartwychwstanie/lawrence op/flickrcc

Jezus powstaje z martwych

Najstarszy tekst o zmartwychwstaniu. Zapisany ręką św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian. O czym mówi? Czego dowodzi? Co z naciskiem głosi?

Choć mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, to jednak cały nacisk jest w nim położony na zmartwychwstaniu Jego uczniów. A więc na naszym powstaniu z martwych. „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy”. Jako nowy Adam. Jako początek nowej ludzkości!

spowiedź/Hernán Piñera/flickrcc

Kwestia antykoncepcji w praktyce spowiedniczej

Ostatnio coraz częściej słyszy się niepokojące informacje o rozbieżnych postawach, jakie księża prezentują przy traktowaniu grzechu antykoncepcji w praktyce spowiedniczej. Dlaczego tak się dzieje? Co z nauczania Kościoła w tym zakresie należałoby przede wszystkim przypomnieć?

spowiedz/catholic church england and wales/flickrcc

Kiedy nie umiemy spowiadać

Słychać czasem głosy narzekania na młodych, niedoświadczonych jeszcze spowiedników, że brakuje im umiejętności wysłuchania człowieka, ale także na starszych, że mówią, nie dosłuchawszy do końca penitenta, dając mu gotowe, rutynowe rozwiązania. Dlaczego wysłuchanie osoby spowiadającej się jest takie ważne? Czy chodziłoby tu tylko o psychiczny komfort człowieka, czy o coś znacznie więcej?

msza/rolbiecka

Spotkanie Kochanków, czyli Jezus i Eklezja

Nie będę odkrywcą Ameryki i z pewnością nikogo spośród czytelników katolickiego portalu nie zaskoczę, jeśli powiem, że miłość nie jest uczuciem. Miłość to coś więcej niż zakochanie czy podwyższony poziom fenyloetyloaminy w organizmie. Niemniej, mówiąc o miłości, nie uciekniemy raczej przed widzeniem jej w kategoriach duchowych. Fizycznie miłości nie można przecież zobaczyć – nie powiemy: O! jest tam!, albo: Właśnie przeszła obok!

trawa/lawrence op/flickrcc

Nie przeminie to pokolenie

Pracując w Niemczech, byłem przez rok kapelanem szpitala na pół etatu w prowincjalnym miasteczku. Odwiedzając chorych spotkałem miłego starszego pana, który zadał mi pytanie: „Jak rozumieć słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie”. (Łk 21:32)?” Słowa te zaczerpnięte z rozdziału 21. Ewangelii według św. Łukasza są przecież częścią mowy Pana Jezusa o końcu świata.

czekanie/Hartwig HKD/flickrcc

Oczekujemy Jego przyjścia

W Ewangelii Jezus wiele razy mówił o ponownym przyjściu na końcu czasów. Obietnica ta nabrała mocy w momencie, kiedy wstępował On do nieba i znikał z oczu apostołów. Gdy zakrył Go obłok, apostołowie nadal stali, patrząc w niebo. Wtedy usłyszeli zapewnienie, że Jezus przyjdzie ponownie (Dz 1,9-11). Od tej pory nadzieja ta ożywia kolejne pokolenia wierzących.

radosc/vision vocation guide/ flickrcc

Gdy przychodzi Miłosierdzie – adventus misericordiae

Oto Adwent, który jest właśnie dla mnie. Oto Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, który jest przede wszystkim dla mnie. Tak powinniśmy myśleć my, księża. Dlaczego? To bardzo ważne, ponieważ nam – księżom, mężczyznom – często grozi podejście zadaniowe, a to swego rodzaju niebezpieczeństwo. Jest zadanie, jest działanie.

rolbiecka/msza

Miejsce ma znaczenie, czyli kościół

Nasze posłanie tonie w zieleni, cedrowe są ściany naszego mieszkania, cyprysowa powała nad nami. (Pnp 1,16n)

Nieważne jak, ważne z kim – znacie to powiedzenie? Ja usłyszałem je po raz pierwszy, gdy byłem z młodzieżą na wyjeździe, na którym panowały (delikatnie mówiąc) spartańskie warunki. Obserwując podejście moich gimbusów do rzeczywiście niezbyt luksusowego kwaterunku, z wielkim zdumieniem odkrywałem, że tych słów nie traktują jako metafory. Prawdziwa przyjaźń potrafiła przyćmić każdą lokalową (i pewnie nie tylko) niedogodność.

Benediktíni Sampor/modlitwa.flickrcc

Litania przebłagalna

Myśl o tym, że w naszej diecezji nigdy nie odbyło się przebłaganie za grzechy duchowieństwa towarzyszyła nam od dłuższego czasu. Już w ogłoszonym przez papieża Benedykta roku kapłańskim (2009/10) chodziła mi myśl, że potrzebna jest liturgia pokutna, bo nasze grzechy są skandalem, który powstrzymuje wylanie ogromnych łask na ziemię.