Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

ksiadz/Ondřej Šálek/flickrcc

...godnie, w skupieniu i pobożnie

Panie, otwórz wargi moje, abym błogosławił święte imię Twoje: oczyść serce moje od wszelkiego zła i złych myśli. Oświeć mój umysł, rozpal serce tak, abym w sposób godny, w skupieniu i pobożnie modlił się i zasłużył na wysłuchanie przed Twoim Bożym Majestatem. Który żyjesz i królujesz na wieku wieków. Amen.

rolbiecka

Uczta miłości, czyli preludium

Bóg cię kocha jak proszek do prania

Kiedy jeszcze kilka lat temu słyszałem na rekolekcjach, kazaniach czy innych konferencjach hasło: Bóg cię kocha, robiło to na mnie mniej więcej takie wrażenie, jak na przeciętnym oglądaczu telewizji hasło reklamowe proszku do prania. Kościół jak każda firma musi mieć swoją kampanię reklamową, a że wszyscy chcą kochać, to eklezjalny marketing trafił w samo sedno ze swoją promocją – wnioskowałem.

cmenatrz/Lukas Plewnia/flickrcc

Ksiądz – przyjaciel zmarłych

Już niedługo znowu ożyją cmentarze. Dobrze, abym przy tej okazji przemyślał sprawę mojej osobistej przyjaźni ze zmarłymi.

O tym, jak bardzo jesteśmy związani z umieraniem i z Kościołem żyjących w wieczności, świadczą słowa Pisma Świętego oraz wypowiedzi wielu świętych.

„Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14,7–8).

latarnia/Jason Mrachina/flickrcc

Czy wolno głosić tylko wygodne prawdy?

Żyjemy w świecie, który ma dziwną tendencję zabezpieczania się przed słowem Boga, jakby się obawiał, iż może być oszukany, nawet przez Boga. Tymczasem oszukuje się sam, skoro boi się prawdy... Nieustępliwie trzyma się swoich przekonań. Nie przyjmuje prawdy o Bogu i nawet o sobie samym. Zraża sobą nawet życzliwe otoczenie... Smutne to. Wtedy najczęściej karmi się tym, czego sam pragnie.

zakonnicy/lawrence op/flickr cc

Sumienia księży

z JÓZEFEM AUGUSTYNEM SJ, rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym, redaktorem naczelnym „Życia Duchowego”, rozmawia ks. Wojciech Węckowski

sutanna/Remko Tanis/flickrcc

Człowiek w sutannie

Często odwiedzam dom, w którym mieszkają starsi, chorzy, samotni ludzie. To Dom Opieki „Złota Jesień” w Gdańsku.

Przekonuję się, jak wiele znaczy w tym miejscu sutanna. Podopieczni borykają się z postępującą demencją, z chorobą Alzheimera. Dostrzegam wyraźną różnicę między tym, jak to jest, gdy przychodzę tu w odwiedziny w sutannie, a jak, jeśli przychodzę ubrany po cywilnemu, gdy jedyną oznakę tego, że jestem księdzem, stanowi koszula z koloratką.

franciszkanie/lawrence op/flickrcc

Jak św. Franciszek naprawiał Kościół

Postać św. Franciszka z Asyżu – powszechnie znana dzięki kaznodziejskim, literackim czy filmowym obrazom – kryje wciąż w sobie wiele tajemnic. Zapewne pierwsze skojarzenia wiążą go z umiłowaniem stworzeń, z troską o trędowatych, ze stygmatami, z charakterystycznym krzyżem z kościoła św. Damiana.

krzyzki/lawrence op/flickrcc

O tym dlaczego "pierwsze jest pierwsze"

Jest taki dom w Szymbarku, który  zbudowano „do góry nogami” i szybko stał się niezwykłą atrakcją turystyczną na Kaszubach.  Można w nim chwilę pobyć, choć nie można w nim zamieszkać. Paradoksalnie właśnie ten dziwny dom może powiedzieć nam wiele o  chrześcijaństwie. Otóż ów budynek jest przykładem tego, iż dom musi być zbudowany według pewnego prawidła.

swiety ksiadz/zbiory wlasne

Święty czy świętopodobny?

Czy wypada jeszcze dziś mówić o świętości kapłanów? Pytanie może gorszyć zarówno „porządnych", jak i „nieporządnych", których mówienie o świętości może razić. Jak więc za przykładem św. Pawła możemy nawoływać: „Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1 Kor 11,1)?

pisanie/Garry Wilmore/flickrcc

List do powołanych

Dlaczego nie?

Dlaczego nie chcesz zostać księdzem? Przecież wiem, że nosisz to pragnienie w swoim sercu i że nie ma żadnych obiektywnych przeszkód, żebyś mógł nim zostać. Przecież wiem, jak lubisz się modlić, z jakim błyskiem w oczach czytasz Słowo Boże i jak bardzo przeżywasz każdą Mszę świętą. To po prostu widać, że Bóg Cię zaprasza do kapłaństwa.