Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

przemienienie/Anne-Marie Bouché/flickrcc

Tajemnica Przemienienia...

Przemienienie najprościej opisać, że jest to zmiana, tylko że znacznie poważniejsza niż zwykle. Ta definicja niewiele jednak mówi o takim przemienieniu jakie dokonało się na górze Tabor, o takim, które ciągle dokonuje się przy sprawowaniu Eucharystii, o takim, które ma dokonać się w kapłańskim sercu i całym jego życiu. Tajemnicę tego przemieniania ciągle zgłębiamy i dalej szukamy. 

George Weigle

Wokół homoseksualizmu

Z GEORGEM WEIGLEM, teologiem i filozofem, pisarzem, członkiem Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, rozmawia Grzegorz Górny 

wywiad ukazał się w kwartalniku Pastores 67(2)2015

Co księża powinni wiedzieć na temat homoseksualizmu? Czy można go traktować jako duszpasterskie wyzwanie? Czy jest to rzeczywiście ważny problem dla Kościoła?

flickrcc/lawremce op/wakacje

Wakacje z Duchem

Może najpierw dwa zdania, części zaczerpnięte z  dłuższych wypowiedzi.

 

„W Polsce ocalała żywa wiara, widzę w was

ogromną otwartość na Ducha Świętego”

„tam, gdzie to nowe wylanie Ducha zostało

przyjęte przez hierarchię, Kościół ożył”

flickrcc/lawrence op/pasterz

„Życie samotne z Bogiem bez ludzi”

Kilka lat temu napisałem na stronę kaplani.com.pl, króciutki artykuł zatytułowany: „Życie samotne z Bogiem czy życie we wspólnocie z ludźmi?” Dzisiaj napisałbym go już inaczej. Przede wszystkim dlatego, że wielkiej samotności z Bogiem nie można zbudować bez zdrowej bliskości z ludźmi. Fałsz w tamtym tekście polegał na twierdzeniu, że kapłan to najpierw wielki samotnik z Bogiem a dopiero potem wierny towarzysz z ludźmi. Dlatego czuję potrzebę odniesienia się do zawartych tam myśli.

dominikanie/lawrence op/flickrCC

Inteligent czy duchowny?

Albert Einstein, przerażony pod koniec życia spustoszeniem spowodowanym przez naukę w duszach i dziejach Ludzkich, na zarzut Vigila H. Hinshowa: „mimo wszystko Pan nacisnął guzik atomowy", powiedział: „Nic przeciw własnemu sumieniu - nawet jeśli państwo tego żąda". A w rok później dodał: „Zalety moralne wybitnych osobistości mają większe znaczenie dla pokoleń i biegu historii, niż osiągnięcia intelektualne... Moralność znaczy więcej niż intelekt".

krzyz/Paolo Trabattoni/flickr

Bóg bogaty w miłosierdzie

Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zbawić.  Bóg przyjdzie, już przeszedł, ale ciągle chcę skontaktować się ludźmi. Nasz Bóg oszalał dla człowieka, zakochał się w swoim stworzeniu. Jesteśmy w trakcie przeżywania Wielkiego Tygodnia, czas krzyża i odkupienia. Tajemnica Paschalna to ciągle wszechobecna męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

krzyz/catholic church of england and waley/flickr

Model kapłana diecezjalnego

„Jeżeli nie przyjmie się prawidłowych zasad i nie będzie się dążyć do ich przeprowadzenia w życiu, rozwój życia modlitwy w skali ogólnej będzie ulegał zahamowaniu i załamania duchowe będą się mnożyły, a duchowe wyjałowienie kleru uczyni z duszpasterstwa intensywny zewnętrznie ruch, bez żadnej intensywności wewnętrznej i bez żadnej zdolności przekazywania życia..."

ksieza/Airman Magazine/flickrcc

A dusze giną

We wczesnej młodości znałem kapłana, który zwykł był powtarzać powyższe słowa bardzo często. Niestety, choć wypowiadał je z wielka powagą, to najczęściej czynił to w zupełnie nieadekwatnych sytuacjach - na przykład wsiadając na rower i udając się na wycieczkę. Brak spójności pomiędzy słowem, a działaniem owego prezbitera był długo źródłem mojego zakłopotania. Nie potrafiłem złapać związku... 

przepasc/cocona28/fickr

Przepaść zła

Ten tydzień, który lud chrześcijański tradycyjnie nazywa wielkim, daje nam raz jeszcze okazję do rozważenia – i przeżycia na nowo – chwil, których dopełnia się życie Jezusa. Wszystko, co w tych dniach przypominają nam najróżniejsze przejawy pobożności, skierowane jest nieomylnie ku Zmartwychwstaniu, które jest podstawą naszej wiary, jak pisze św. Paweł. 

kaplani/catholic church of england and waley/flickr

Braterstwo kapłańskie

Fundamentem wszelkiej, dobrze zrozumianej więzi braterskiej, jest Bóg. Tam, gdzie jest „więcej" Boga, tam jest też głębsze braterstwo i przyjaźń, wynikające nie z więzów krwi, lecz z „nowego narodzenia", w którym Chrystus Pan nazywa nas przyjaciółmi (J 15,15), a nie sługami. Dlaczego my, kapłani, w imię Boga konsekrowani, wiedząc, że jesteśmy powołani do szczególniejszego naśladowania Chrystusa, tak mało dorastamy do tegoż wezwania? Dlaczego istnieją między nami odwieczne problemy związane z „invidia clericalis"?