Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

ksiadz catholic church england and waley

„Witam Księdza! Co nowego?” – „Ja”

Zwykle kiedy ludzie mówią, że mają nowego księdza, mają na myśli nowego proboszcza, wikariusza lub księdza do pomocy duszpasterskiej. Nie wielu zauważa wtedy innego rodzaju „nowość” księdza, rozumianą w znaczeniu „ten sam”, ale „zupełnie inny”. Chodzi o duchownego, który daje się odnawiać Duchowi Świętemu za każdym razem, kiedy z Nim się jednoczy.

lancuch/thierry ehrmann/flickr

Bóg a bożki

Usłyszałem ostatnio pewne świadectwo na zakończenie rekolekcji ignacjańskich. Młoda kobieta dzieliła się swoim doświadczeniem trudności i pokusy przeżywanych w czasie Ćwiczeń duchowych. Mówiła o niemożności udania się do swojego bożka właśnie z powodu przebywania na rekolekcjach i w konsekwencji wejścia w rytm modlitwy oraz styl funkcjonowania w bliskości z Bogiem.

krzyz/Glen Van Etten/flickr

Klerycka Droga Krzyżowa

Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Jak bardzo to Serce musi krwawić i jest zranione przez grzechy kapłanów i powołanych do kapłaństwa. Bardzo to musi boleć, jeśli ktoś obiecywał, deklarował, chce iść za Jezusem, że kocha i pragnie Go naśladować, a zdradza, odchodzi, myśli po swojemu a nie po Bożemu.

Na Golgocie objawia się w pełni kapłaństwo Chrystusa. Jedyny i Wieczny Kapłan staje się Barankiem. Kapłan staje się Ofiarą. Samego siebie składa na ołtarzu krzyża.

Ta droga jest zawsze dla kapłana sprawdzianem jego kapłaństwa. A czym jest ta droga dla kleryka? Sprawdzianem formacji – testem na to, czy potrafię swoje osobiste wizje na kapłaństwo włożyć w formę jedynego i wiecznego kapłaństwa Chrystusa.

pelikan/lawrence_op/flickrcc

Triduum In Persona Christi

Przeżywszy już kilka uroczystości Triduum Paschalnego w stanie kapłańskim zaobserwowałem i odczułem jak ważnym jest zjednoczenie kapłana z Chrystusem. Tajemnica poszczególnych dni jest tak ściśle zjednoczona z przewodniczącym liturgii, że musi stać się jego osobistą tajemnicą. Tu In persona Christi znajduje swój najpełniejszy wymiar. Od nas księży zależy jak ludzie przeżyją święte misteria. Jeśli zobaczą w kapłanie Chrystusa, będą z nim wieczerzać, umierać i zmartwychwstawać.

powolanie/Mazur/catholicnews.org.uk

Tajemnica powołania

Paweł apostoł tak pisze go gminy w Koryncie: „przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu, niewiele tam mądrych, niewiele możnych, niewiele szlachetnie urodzonych” [1 Kor 1,26-28]. I jeszcze jeden tekst, gdzie pod symbolem narodu wybranego można odkryć postać kapłana: „narodzie wybrany, Bóg wybrał was, bo byliście najmniejszym ze wszystkich. Bóg wybrał was nie ze względu na niezwykłe wasze zdolności (bo ich nie macie), ale tylko dlatego, ze was bardzo pokochał” [Pwt 7,7]. Przypatrzcie się zatem bracia powołaniu waszemu. 

zmartwychwstanie/lawrence_op

"Wiem, że szukacie..."

1. Trzęsienie ziemi: wydaje się że koniec, a to początek 

Wszystko zaczyna się od wielkiego trzęsienia ziemi. W mateuszowym opisie zmartwychwstania, owo trzęsienie ziemi jest spowodowane zstąpieniem anioła Pańskiego. W znaczeniu symboli, trzęsienie ziemi jest zapowiedzią jakiejś wielkiej zmiany: rozsypuje się stare i rodzi się nowe. W naszym życiu też bywają trzęsienia ziemi. Nie tylko te związane z siłami natury, ale częściej takie, które są związane z siłami duchowymi.

swieci/lawrence_op

Świętość? Nie jestem pewien...

Prowadząc kiedyś lekcję religii na temat świętości w gimnazjum zapytałem kto chce być świętym. Ku mojemu zdziwieniu zgłosiło się zaledwie kilka osób. Potem zamieniłem pytanie na: kto chce pójść do nieba? W górze zobaczyłem wszystkie ręce. Skąd różnica w liczbie kandydatów do świętości, a chętnymi by znaleźć się w niebie? „Kapłańska” strona internetowa to nie miejsce na socjologiczne analizy, niemniej jednak sytuacja przeze mnie wspomniana daje jakiś niepokojący sygnał, że świętość nie kojarzy się ludziom z „czymś dla mnie”. 

ksiadz/roczynska

Ksiądz świecki - święty i świetny

Niebezpieczeństwo zeświecczenia jest dziś w Polsce czymś realnym. W wielu krajach Europy Zachodniej problem ten pojawił się już wiele lat temu np. w Niemczech, Francji czy Hiszpanii i niestety nie ominął on również grupy księży. Jeśli myślimy o pojęciu „zeświecczenie” błędem byłoby rozumienie tego terminu jako czegoś świeckiego, tj. nie można twierdzić, że zeświecczony znaczy świecki.

bozenarodzenie/Lawrence OP

Światło w oczach...

„A Światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła” /J 1,5/

Jednak po tych chwilach znowu wciska się zimna rzeczywistość i pojawia się zagrożenie, że za moment, otwarte ciepłem serca, znowu szczelnie się zamkną. Jak ratować te chwile dobroci i prawdziwości, aby jednak wśród nas pozostały. „Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła” – tak o Panu Jezusie pisze św. Jan. Mija wieczerza wigilijna, łamanie opłatkiem, gesty pojednania i obdarowywanie się upominkami. To ciepłe chwile dla bardzo wielu ludzi.

franciszkanie/Lawrence OP

Ojca Leona słów kilka...

Dzisiaj poruszę kwestię stroju, choć może na początek mała złośliwostka w stosunku do niektórych pań. Kiedyś, jak zbliżał się sezon letni, panie zastanawiały się w co się ubrać, w tym sezonie. Teraz znaczna ilość kobiet zastanawia się nad tym, jak się rozebrać, żeby to się jeszcze nazywało ubraniem. Znawcy tematu twierdzą, że bardzo wiele kobiet ubiera się, czy rozbiera na ulicy już od wiosny tak, jak to czyniły dawniej panie w domach rozpusty czy w domach publicznych.