Artykuły

Spośród rzeczy ważnych należy wybierać najważniejsze, spośród dobrych najlepsze. Nie mamy czasu na wszystko. Czytajmy więc to, co najciekawsze, najważniejsze i ożywiające. Znajdziesz tu cykle artykułów autorstwa naszych stałych felietonistów i pojedyncze teksty poświęcone palącym tematom. Zapraszamy do publikowania artykułów.

Artykuły

sutanna/http://orbiscatholicussecundus.blogspot.com

Na nowo

Wakacje kleryckie, diakońskie i kapłańskie. Wyjazdy urlopowe w góry, za granicę, do rodziny. W moim przypadku wszystkie kończyły się tym samym: prostą, codzienną czynnością, która w ciągu roku jest niezauważalna, wręcz rutynowa, może nieco problematyczna w pośpiechu poranka. Po miesiącu chodzenia „na krótko” lub też w stroju sportowym przychodzi czas na ubranie sutanny.

konfesjonal

Sakrament dla wystarczająco słabych

Ojciec Joachim Badeni usłyszał kiedyś w konfesjonale: „Ty chamie, ty parobku, jak ty żyjesz?”. Miał wtedy dwadzieścia jeden lat. Jak twierdził było to prawdą, ale źle powiedzianą (1). Następnie w czasach swej młodości chodził do spowiedzi dwa razy w roku i czynił to tylko ze względu na rodzinę. Tamte spowiedzi, choć były ważne, wprowadziły w jego życie lęk. O. Badeni podkreślał, że było tak, bo nic nie wiedział o Duchu Świętym. Gdzie jest Duch Święty w spowiedzi św.? 

Catholic Church England and Waley

Bycie spowiednikiem

Bycie spowiednikiem, to niesamowicie ekscytujące zajęcie. Bł. Matka Teresa z Kalkuty mówiła o sobie, że jest ołówkiem w ręku Boga. Być narzędziem, którym posługuje się sam Bóg, by ludzi pojednać ze sobą, by powiedzieć im, że mają kolejną szansę, że mogą zacząć wszystko od początku, że nie wszystko jeszcze stracone – to bezcenne.

ksiadz/arkadius/flickrcc

Od spotkania z Bogiem do spotkania z człowiekiem

Trwa okres Narodzenia Pańskiego. Świętowanie tego czasu rozpoczynajmy od osobistej adoracji Sanctissimum, aby tam jak najpełniej doświadczyć obecności Tego - który był oczekiwany, Tego- który przychodzi. Chciejmy najpierw spotkać się z Bogiem w Najświętszym Sakramencie, w tej wielkiej Tajemnicy naszej wiary, by potem pójść na spotkanie z człowiekiem. Najpierw tutaj Bóg mówi do nas i my Mu odpowiadamy, później – pójdziemy i będziemy mówić do ludzi i słuchać siebie nawzajem. 

krzyż/lawrence OP

Tam jest miejsce tylko dla jednego człowieka

"Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach" Flp 3, 8-10

kuźnia

Kuźnia świętości

Czekam na taką chwilę, w której wreszcie dorosnę do świętości, w której odrzucę cały brud świata i rzucę się w ramiona Boga. Wydaje mi się niekiedy, że świętość kiedyś w końcu nadejdzie, że będzie jakąś wyjątkową chwilą kiedy mocno poczuję, że to jest to, że właśnie osiągnąłem to co jest istotą świętości. Czekam na świętość każdego następnego dnia mojego życia i im dłużej czekam, tym paradoksalnie czuję się bardziej oddalony od świętości. 

pasja_kadr_film

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych...?

Pytanie zadane niewiastom przez Aniołów nosi w sobie ważne pouczenie. Wyczuwamy w nim też odrobinę pretensji. Przecież uczniowie powinni wiedzieć, że nie ma go wśród umarłych, wszak sam zapowiedział swoje zmartwychwstanie, ale jak widać słów tych chyba nikt nie brał poważnie… no może z wyjątkiem Maryi. Niewiasty idą namaścić ciało Jezusa. Mają dużo dobrej woli, ale mało wiary. Przecież potęga śmierci jest bezdyskusyjna. 

bieg

Duchowość śpieszącego się księdza

„Nie ma nic ważniejszego dla człowieka, aniżeli determinacja w opanowaniu pośpiechu”. Słowa Henry Thoreau, amerykańskiego pisarza z XIX wieku, szczególnie dzisiaj nabierają ogromnego znaczenia. Wydaje się, że w sposób szczególny mogą zostać zaadresowane do współczesnych księży. Wydaje się, że pośpiech w życiu duchownych jak i w życiu innych ludzi nie jest pierwszym źródłem zagrożenia w przeżywaniu powołania, ale jest skutkiem nieporządku w innych dziedzinach życia. 

dobry pasterz

Kapłan dobry pasterz czy sługa dobrego pasterza?

Wraz z momentem przyjęcia święceń prezbiteratu, każdy z nas kapłanów winien stać się zarówno Dobrym Pasterzem, jak również sługą Jedynego Dobrego Pasterza. Jednakże bycie znakiem Dobrego Pasterza jest ogromnym wyzwaniem dla dzisiejszego kapłana, ponieważ żyjemy w czasach, w których to zmieniające się coraz bardziej społeczeństwo woła o autentyczność, prostotę, pragnie znaków, po prostu pragnie nie „zacienionego” niczym świadectwa życia. Jednym słowem pójście drogą kapłaństwa jest wymagające…

Eucharystia

Siła naszej nadziei

Czytanie: Hbr 9,11-15
Bracia! Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.