Strefa myśli

artykuły

Artykuły

Drodzy Bracia Kapłani pragniemy stworzyć tu miejsce, które stanie się dla Was inspiracją do przemyśleń, refleksji. Które może będzie również strefą ciekwaych odkryć lub pozwoli poszerzyć wiedzę z interesujących Was zakresów. Jednak nade wszystko niech stanie się miejscem dzielenia się kapłanów z kapłanami. Gdzie będziemy nawzajem się ubogacać, aby lepiej służyć, ale również by samemu się rozwijać i zacieśniać więź z Jezusem.

Rozważanie: kapłańskie postanowienia wielkopostne

Autor: ks. Ignacy Soler
Data publikacji: 08 Marzec 2017

Trwa wielki post i każdy chrześcijanin, również każdy ksiądz, powinien się zastanawiać nad kilkoma podstawowymi pytaniami: Jak konkretyzuje się moje osobiste nawrócenie do Chrystusa? Czy jestem człowiekiem umartwienia? Czy podejmuję różne wyrzeczenia? Kapłan to pierwszy, który powinien się nawrócić do Chrystusa, każdy ksiądz - a więc i ja również - powinien głosić pokutę i nawrócenie sobie samemu, sypać popiół na własną głowę.

lawrence op/flickrcc

Myśląc o sobie zastanawiam się teraz: jak powinny wyglądać moje umartwienia i wyrzeczenia podczas tego świętego czasu wielkiego postu? Zadaję sobie sememu i czytelnikom pytania, robiąc sobie listę umartwień, czyli postanowień w tym świętym czasie.

1. Być zawsze uprzejmym wobec każdego człowieka, którego spotykam w tym dniu. W każdym czasie i miejscu mam mnóstwo okazji, by spotykać się z ludźmi. Czy pozdrawiam ich ciepło, z uśmiechem?

2. Zawsze radość, zawsze uśmiech, zawsze pokój. A więc osobiste postanowienie bycia zawsze radosnym, uśmiechniętym i spokojnym, szczególnie we własnym domu i wobec domowników.

3. Mówić pozytywnie o ludziach, z którymi pracuję. Staram się, by moje słowa, były zachęcające do pracy i do dobra. Zawsze chwalić i powiedzieć słowo, które podoba się innym i jest prawdziwe. Jeżeli nie mogę pochwalić, milczę. Milczenie jest bardzo dobrym umartwieniem, ponieważ 'mowa to srebo, ale milczenie to złoto'.

4. Słuchanie innych, ale słuchanie nie z uprzejmością, ale naprawdę słuchanie tego, co rozmówca chce mi powiedzieć. Słuchanie drugiego człowieka oznacza kochać go. Czy wiem, że wielka świętość zaczyna się od słuchania tego, co Bóg i bliźni ma dopowiedzenia? Szema Izraelu: słuchaj Izraelu!

5. Uprzejmość oznacza wdzięczność. Być zawsze uprzejmy wobec wszystkich, mieć dla każdego przynajmniej odrobinę ludzkiej uprzejmości, a więc zawsze podziękować. Często powiedzieć domownikom i kolegom w pracy: dziękuję!

6. Dlaczego potrafię narzekać, kiedy coś w wspólnym życiu nie udało się, i podkreślam to wiele razy? Czy zamiast zwrócić uwagę na błąd, nie powinien widzieć i mówić o tym, co dobre i udane. Jako kapłan i wychowawca, zamiast ciągle używania czerwonego długopisu -źle zrobione- trzeba się starać odkryć rzeczy dobrze zrobione, częściej używać zielonego długopisu.

7. Zadzwonił kapłan nauczyciel religii do rodziców Jasia, ucznia szkoły. A po rozmowie, rodzice mieli łzy w oczach ze wzruszenia i radości. Ponieważ ksiądz zadzwonił, by powiedzieć, że był bardzo zadowolony z podstępowania Jasia, że był punktualnie, że zwraca uwagę na lekcje, że wypełnia zadania domowe. Po prostu ksiądz chwalił syna, do którego nikt nigdy nie powiedział niczego dobrego. Słowo, dobre i prawdziwe słowo kapłana, daje otuchę, radość, życie. Czy mam zawsze przy ustach odpowiednie dobre słowo?

8. Umartwienie i pokuty, które nie umartwiają innych. Umartwienie i pokuta, które czynią życie innych bardziej radosne. Umartwienie i pokuta, by lepiej wypełnić obowiązki zawodowe, rodzinne, społeczne. Umartwienie i pokuta, by dbać o własne ciało, by trzymać dietę, by codziennie gimnastykować, by nie nadużywać niczego. Umartwienie i pokuta przy posiłkach, ponieważ jeść bez ofiarowania Panu Bogu małego wyrzeczenia oznacza jeść jak poganin. Chrześcijanina - a ksiądz jest chrześcijaninem - rozpoznaje się przy stole i przy sporcie. Trzymać klasę, trzymać kondycję!

9. Tylko chcę poznać Chrystusa ukrzyżowanego, tylko chcę naśladować Mistrza w swoim drodze krzyżowej, tylko dostaję prawdziwą radość, kiedy z Maryją wytrwam obok krzyża Jezusa. Święty Józef przygotowywał Jezusa przez całe swoje życie i wychowanie, by wypełniał misję, by zbawił ludzi przez miłość. Tak, święty Patriarcha przygotowywał Jezusa do krzyża. Św. Józef, módl się za nami!

Kontakt

Administrator strony

Joanna Roczyńska
kaplani@kaplani.com.pl