Felietony

Opis świata, który często do nas dociera nosi na sobie ślad autora. Ważne jest to, o czym słyszymy, ale również i to, kto o tym pisze. Świadczą o tym postawione akcenty i wyróżnienia. Zawsze jednak pojawia się problem prawdy i obiektywizmu. Chrześcijanin w kierowaniu się tymi kryteriami nie pozostaje sam. Prawda Bożego Słowa pozwala docierać do ukrytych znaczeń. Odkrywać sens zdarzeń i nie zawężać ich do tego tylko, co można zobaczyć i dotknąć. Tak właśnie chcemy postrzegać świat. I dzielić się tym, o czym wszyscy mówią albo tym, co osobiście staje się doświadczeniem naszego życia. Zawsze jednak przeglądając doczesność w wieczności.

Najnowsze artykuły

Falstart Mędrców ze Wschodu

Tyle już dni minęło od Bożego Narodzenia, a w liturgii dopiero dzisiaj do Betlejem i Jezusa dotarli Mędrcy ze Wschodu. Dlaczego tak późno? Przecież tacy byli mądrzy, oczytani, znali Pisma, bywali w świecie i na dworach? Dlaczego wyprzedzili ich nieuczeni prostacy pasący swe bydło na pastwisku? Piękną odpowiedź dał nam Ojciec Święty podczas Mszy w pasterkę. Pasterze mieli krótszą drogę, bo ich serce było proste, a umysł ufny.