Felietony

Opis świata, który często do nas dociera nosi na sobie ślad autora. Ważne jest to, o czym słyszymy, ale również i to, kto o tym pisze. Świadczą o tym postawione akcenty i wyróżnienia. Zawsze jednak pojawia się problem prawdy i obiektywizmu. Chrześcijanin w kierowaniu się tymi kryteriami nie pozostaje sam. Prawda Bożego Słowa pozwala docierać do ukrytych znaczeń. Odkrywać sens zdarzeń i nie zawężać ich do tego tylko, co można zobaczyć i dotknąć. Tak właśnie chcemy postrzegać świat. I dzielić się tym, o czym wszyscy mówią albo tym, co osobiście staje się doświadczeniem naszego życia. Zawsze jednak przeglądając doczesność w wieczności.

Najnowsze artykuły

przebaczenie/flickr/quantumlars

On nie odsuwa

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Gdy coś układa się nie tak, jak trzeba w naszych relacjach z innymi wtedy często szukamy rozwiązania w odcięciu się od takich osób. Albo sami odcinamy się od tych, z którymi jest nam trudno, albo - czasem nieświadomie - karzemy ich odsuwając ich od siebie.

ks. Andrzej Przybyslki

Odtrutka dla faryzeuszów

Bez wątpienia jestem w największej grupie ryzyka zostania faryzeuszem. Jestem trochę uczonym w Piśmie, zaczyna mi się wydawać, że trochę znam się na Panu Bogu i że składam Mu całkiem niezłą ofiarę z samego siebie. Stąd już tylko krok do twardości serca, do zadufania się w sobie i do patrzenia na innych z góry. 

ks. Andrzej Leszczyński

O zapale wchodzenia przez okno

Sytuacja niehipotetyczna. Z podwórka szkolnego. Kolejna lekcja w klasie, w której od początku nie było dobrze, a teraz jest jeszcze gorzej. Bezradność młodego nauczyciela jest wprost proporcjonalna do lęku, który w sobie nosi. Lęku przed kolejną lekcją w sali, w której ciągle sprawdza czy kosz znajduje się jeszcze na swoim miejscu, a do tablicy staje tak, by jednym okiem ogarniać trudnych uczniów.

ks. Uchwat

O miłowaniu Boga i o osiołku

Rozpoczął się okres Wielkiego Postu, a więc czas łaski dany nam, aby dobrze przygotować się m.in. na przeżycie wydarzeń paschalnych. Kościół w każdym czasie zachęcał wiernych do właściwie pojętej ascezy jako narzędzia uświęcenia. Po raz kolejny warto więc zastanowić się nad tym, jak powinno wyglądać nasze umartwianie, co ono oznacza i do czego ma nas prowadzić. 

ks. uchwat

Odnaleźć Boga w betlejemskiej stajence

Okres Bożego Narodzenia to czas, w którym pochylając się nad tajemnicą Bożego Wcielenia kierujemy nasze myśli do betlejemskiej stajenki, w której narodził się dla nas Zbawiciel świata. W naszej tradycji, praktycznie we wszystkich krajach chrześcijańskich, mocno zakorzeniony jest i do dziś praktykowany zwyczaj budowania bożonarodzeniowych szopek. Rozpoczął się on już w czasach wczesnego chrześcijaństwa, jednak za twórcę pierwszej szopki uważany jest oficjalnie święty Franciszek z Asyżu, który w 1223 roku w małej wiosce ustawił pierwszą szopkę na Boże Narodzenie. Choć charakter stawianych szopek na przestrzeni wieków zmieniał się, jednak zawsze były one elementem mocno zakorzenionych zwyczajów bożonarodzeniowych.