Felietony

Opis świata, który często do nas dociera nosi na sobie ślad autora. Ważne jest to, o czym słyszymy, ale również i to, kto o tym pisze. Świadczą o tym postawione akcenty i wyróżnienia. Zawsze jednak pojawia się problem prawdy i obiektywizmu. Chrześcijanin w kierowaniu się tymi kryteriami nie pozostaje sam. Prawda Bożego Słowa pozwala docierać do ukrytych znaczeń. Odkrywać sens zdarzeń i nie zawężać ich do tego tylko, co można zobaczyć i dotknąć. Tak właśnie chcemy postrzegać świat. I dzielić się tym, o czym wszyscy mówią albo tym, co osobiście staje się doświadczeniem naszego życia. Zawsze jednak przeglądając doczesność w wieczności.

Najnowsze artykuły

dotyk/lawrence_op

Uzdrowienie przez dotyk

Dotknięcie Boga ma moc uzdrawiającą. Gdyby ludzie chcieli tak naprawdę się Go dotknąć byliby uzdrowieni, jeśli nie fizycznie to na pewno duchowo. Dotyk jest osobistym spotkaniem dwóch osób. Nie można nikogo dotknąć na odległość, z dystansu, z oddali. Żeby doświadczyć uzdrawiającego dotyku Boga trzeba się do Niego zbliżyć. Problem w tym, że bardzo nie chcemy, żeby ktoś nas dotykał w chore miejsca.

Uzdrawiający dar spotkania

Jako ksiądz na co dzień spotykam się z ludźmi i zauważam jak wielkim darem jest dla mnie zawsze kontakt z drugim człowiekiem. Niekiedy samo przypatrywanie się komuś czy tylko wysłuchanie drugiego lub nawet prosta wymiana informacji - wnoszą wiele dobra do mojego życia i kapłaństwa. Nie mówiąc już o rozmowach duchowych czy posłudze w Sakramencie Pokuty i Pojednania – kiedy mam okazję poznać życie wewnętrzne drugiego człowieka, niekiedy najgłębsze tajemnice jego serca.