Komentarze

Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

Najnowsze artykuły

Rok C

W tym liturgicznym roku Kościół sięga do Ewangelii według św. Łukasza. Jezus - Zbawiciel wszystkich ludzi - szczególną miłością darzy najbardziej potrzebujących, wzgardzonych i ubogich. Jest pełen dobroci i miłosierdzia. Idzie, zbliżając się do Jerozolimy, by wypełnić zbawcze wydarzenia. Uczniowie Jezusa mają stawać się głosicielami nawrócenia i odpuszczenia grzechów.

Rok B

To rok świętego Marka i najkrótszej spośród Ewangelii. Opowiada ona głównie o czynach Jezusa. One ukazują nadludzką mądrość Pana, Jego cudowną moc i władzę nad szatanem. To z nich wynika, że Jezus jest Synem Bożym, co już w pierwszym zdaniu ewangelicznego tekstu zapisuje autor. Posłani przez Jezusa Apostołowie będą rozpoznawani po czynionych znakach, które będą potwierdzały głoszoną naukę.

Rok A

Rok ten w kalendarzu liturgicznym należy do Ewangelii św. Mateusza. Systematycznie czytana i rozważana pozwala patrzeć na Chrystusa oczami jednego za Apostołów. Mateusz ukazuje, że w Jezusie wypełniają się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Prawdziwym królestwem jest Kościół – Izrael „według ducha”. Jezus – o czym zapewnia w ostatnim zdaniu Ewangelii – z założoną przez siebie wspólnotą pozostaje „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.