Rok C

Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

Najnowsze artykuły

Niedziela Chrztu Pańskiego (Łk 3,15-16.21-22)

Nad każdym z nas wypowiedziano kiedyś wspaniałe słowa. "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Św." To słowa miłości Boga do człowieka. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, tzn. Miłością. Te słowa są echem słów wypowiedzianych nad Chrystusem przyjmującym chrzest janowy w Jordanie. W czasie chrztu Bóg powiedział do mnie i do ciebie "ty jesteś mój syn/moja córka umiłowana" i staliśmy się przybranymi dziećmi Boga.

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (Łk 2,41-52)

"Już nic nie jest w stanie mnie zdziwić", albo: "Wcale nie jestem zaskoczony, to było do przewidzenia". Takie zdania należą do codzienności i każdy słyszy je od czasu do czasu. Kiedy wyjdzie się na ulicę, tym bardziej twarze przechodniów zdają się wielekroć powtarzać te słowa, jakby na tym świecie już nic nie było w stanie nas - ludzi naprawdę zaskoczyć.