Rok C

Bóg w swoim Słowie mówi do nas osobiście. Otwarciu Pisma świętego ma zawsze towarzyszyć myśl, że jest to spotkanie z Bogiem żywym. Tu i teraz On przemawia i objawia swoja wolę. Owocem tego staje się refleksja, która ubrana w komentarz ma inspirować, zachęcać, rzucać światło. Przekonywać nieustannie, że „żywe jest Słowo Boże i skuteczne”.

Oby proponowane komentarze ukazywały to, jakie Boże Słowo może dawać odpowiedzi w naszym sercu.

Rok C

Niedziela Chrztu Pańskiego (Łk 3,15-16.21-22)

Nad każdym z nas wypowiedziano kiedyś wspaniałe słowa. "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Św." To słowa miłości Boga do człowieka. Zostaliśmy namaszczeni Duchem Świętym, tzn. Miłością. Te słowa są echem słów wypowiedzianych nad Chrystusem przyjmującym chrzest janowy w Jordanie. W czasie chrztu Bóg powiedział do mnie i do ciebie "ty jesteś mój syn/moja córka umiłowana" i staliśmy się przybranymi dziećmi Boga.

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (Łk 2,41-52)

"Już nic nie jest w stanie mnie zdziwić", albo: "Wcale nie jestem zaskoczony, to było do przewidzenia". Takie zdania należą do codzienności i każdy słyszy je od czasu do czasu. Kiedy wyjdzie się na ulicę, tym bardziej twarze przechodniów zdają się wielekroć powtarzać te słowa, jakby na tym świecie już nic nie było w stanie nas - ludzi naprawdę zaskoczyć. 

25 grudnia - Boże Narodzenie (Łk 2,1-14)

Każdego roku w Noc Bożego Narodzenia słyszymy śpiewamy znane nam kolędy. Wzruszamy się, składamy życzenia i patrzymy jakoś inaczej na siebie. Więcej w nas ciepła, życzliwości i otwartości. Składa się na to klimat tradycji i zwyczajów, bez których nie wyobrażamy sobie przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

IV Niedziela Adwentu (Łk 1, 39-45)

Elżbieta prawdopodobnie jako pierwsza z ludzi rozpoznała obecność Zbawiciela na ziemi. Jezus ukryty pod sercem Maryi w czasie nawiedzenia mógł być jeszcze nie znany nawet Józefowi. Tymczasem Elżbieta, sama dotknięta łaską macierzyństwa, zawołała z radości: A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

III Niedziela Adwentu (Łk 3,10-18)

Czy chrzest z wody i ten z Ducha to nie jedno i to samo. Czy to nie wszystko jedno jaki się przyjmuje chrzest? W końcu ważne, że się jest ochrzczonym.Takie pytania wcale nie są zmyślone. Są ludzie, którzy je stawiają. Są ludzie, którzy mają takie przekonania. Tymczasem najważniejsze nie jest, kto udziela chrztu...

II Niedziela Adwentu (Łk 3,1-6)

Gdybyśmy nie znali historii działalności Jana i Jezusa, w pewnym momencie moglibyśmy mieć wrażenie, że obydwaj robią to samo. Najpierw Jan a później Jezus, obchodzą okoliczną krainę, wzywają do nawrócenia i mówią o wypełnieniu się czasu i zapowiedzi prorockich. Ci sami namiestnicy rządzą w Jerozolimie...

I Niedziela Adwentu (Łk 21,25-28.34-36)

Ewangelia strachu czy nadziei? Wiele osób uważa, że Kościół zastrasza swoich wiernych końcem świata by utrzymywać ich w karności i posłuszeństwie. Jakoś tak, gdy jestem u Betlejemitek w Grabowcu (Betlejemitki) i patrzę na te przebóstwione, jaśniejące radością i pokojem twarze rozmodlonych mniszek...