Lista lektur

Czym bowiem da się zastąpić klimat kolejno przewracanych stron? Bliskość nie tylko zapisanych słów, co bohaterów, sytuacji, akcji? Czym poczucie uczestnictwa w wydarzeniach, które miały miejsce albo takich, które mogły się zdarzyć? Doświadczenie odkrywania świata, siebie, Boga? Stawiane pytania nie tylko dla mnie są retoryczne. 

Podzielam zdanie, że ciągle warto mówić o książkach ważnych. Warto je polecać innym. Stąd też inicjatywa naszej kapłańskiej strony. Udostępniamy ją tym kapłanom, którzy zechcą opowiedzieć o swoich książkach lub tylko wymienić ich tytuły. Takich, które kształtowały ich powołanie na różnych jego etapach. Takich, które zawsze będą dla nich ważne, potrzebne i cenne. Do których wracają, by z ich treści czerpać inspiracje dla przeżywania drogi powołania.

J. Ratzinger, Sól ziemi, wyd. Znak

Najważniejsze książki na liście ks. Tomasza Horaka

Książki są podróżą, są zmianą, są przekraczaniem linii horyzontu, są wyzwaniem, są innym spojrzeniem na świat niż moje, są bogactwem... O ulubionych, najważniejszych, przełomowych książkach w życiu księży, można tutaj poczytać, a może odkryć też coś dla siebie...