Świadectwa kapłanów

Bracie jeżeli chcesz się podzielić swoim życiem, doświadczaniem wiary, działaniem Jezusa w Twoim życiu to jest to odpowiednie miejsce. Miejsce, w którym chcielibyśmy się ubogacić, zobaczyć, że Bóg jest większy od naszej słabości i działa niesamowite rzeczy. Zapraszamy do otwartości i dzielenia się.

Najnowsze artykuły

Potęga i radość Chrystusowego kapłaństwa

Dosłownie ciarki przechodzą po plecach na samą myśl, że te długie lata formacji w Gdańskim Seminarium Duchownym, które tak konkretnie przygotowywały mnie do kapłaństwa, skończyły się... Razem z braćmi rocznikowymi z utęsknieniem wyczekiwałem dnia, w którym nasze życie się zmieni – na zawsze.

Kiedy przyjechaliśmy na rekolekcje przed święceniami, było spokojnie. Jeszcze trochę czasu dzieliło nas od tego wielkiego wydarzenia. Jednak napięcie wzrastało.

jezus/Koen James Woldringh/flickrcc

Pan Bóg nie mógł mnie już niczym zaskoczyć

Św. Jan Paweł II w adhortacji Pastores dabo vobis (1992) pisał: „Kościół jest Ciałem, w którym Chrystus jest obecny i działa jako Głowa, ale jest także Oblubienicą, która jako nowa Ewa bierze początek z otwartego na krzyżu boku Zbawiciela: dlatego Chrystus jest przy swoim Kościele, żywi go i pielęgnuje (por. Ef 5, 29), składając w ofierze za niego swoje życie.

rower/gabriele/flickrcc

Prymicyjny szlak pielgrzymkowy

Różne mogą być formy spędzenia wolnego czasu. Na pewno warto łączyć przyjemne z pożytecznym. Mnie udało się połączyć pasję podróży na rowerze z pierwszym duszpasterstwem. Szybko i pięknie minęło piętnaście niezwykłych pielgrzymkowych dni w drodze do Rzymu.