Świadectwa kapłanów

Bracie jeżeli chcesz się podzielić swoim życiem, doświadczaniem wiary, działaniem Jezusa w Twoim życiu to jest to odpowiednie miejsce. Miejsce, w którym chcielibyśmy się ubogacić, zobaczyć, że Bóg jest większy od naszej słabości i działa niesamowite rzeczy. Zapraszamy do otwartości i dzielenia się.

Najnowsze artykuły

wspinaczka/surmam/flickrcc

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13)

Powyższe zdanie zaczerpnięte z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, które wybrałem na swoje zawołanie kapłańskie, całkowicie moje pierwsze doświadczenia bycia księdzem. Minął niespełna miesiąc odkąd otrzymałem święcenia w stopniu prezbiteratu. Jestem święcie przekonany, że stając się narzędziem w rękach Pana Boga, wszystko, co dokonuje się przy moim udziale, dzieje się wyłącznie dzięki łasce i mocy Bożej, jaką jestem napełniany. Jestem świadomy, że tylko dzięki Niemu – Panu Bogu - mogę w pełni realizować wszystkie zadania wynikające z przyjętych święceń.