Rekolekcje kapłańskie

Wszystkich organizujących rekolekcje zapraszamy do informowania nas, abyśmy mogli stworzyć bazę rekolekcji kapłańskich

W mocy Eucharystii

3-dniowe rekolekcje w atmosferze wyciszenia, z zachętą do milczenia. Rekolekcje są przeżywane we wspólnocie "Ognisko  Miłości", która przyjmuje, otacza modlitwą i braterską  posługą wszystkich uczestników rekolekcji.

Niepokalanów

Rekolekcje kapłańskie w Niepokalanowie

W roku bieżącym obchodzimy 125. rocznicę urodzin i chrztu św. Maksymiliana Kolbe. Ten gorliwy kapłan jest wzorem dla duchownych i świeckich poświęcenia się Bogu i ludziom. Trzydniowe rekolekcje mają za cel przybliżenie jego misji zdobywania wszystkich ludzi dla Chrystusa przez Niepokalaną wszelkimi możliwymi sposobami

Rekolekcje kapłańskie - Eucharystia w Emaus

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski” przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami, i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo). Natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

Rekolekcje kapłańskie w Księżówce

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” jest miejscem wyjątkowym. Spotykają się tu cisza potrzebna do kontemplacji i spokój niezbędny do wypoczynku. Klimat domu sprzyja oderwaniu się od codziennych spraw, a piękny ogród zimą i latem jest idealny do modlitwy i kontemplacji.