Rekolekcje kapłańskie

Wszystkich organizujących rekolekcje zapraszamy do informowania nas, abyśmy mogli stworzyć bazę rekolekcji kapłańskich

Rekolekcje kapłańskie u jezuitów w Kaliszu

Przewodnikiem naszych spotkań z Panem będzie św. Jan Ewangelista, a wątkiem wiodącym - opisana przez Apostoła jego przyjaźń z Jezusem: od zawiązania, poprzez dojrzewanie i oczyszczanie, aż do spełnienia. Inspiracjami do medytacji i modlitwy będą odpowiednie fragmenty Ewangelii św. Jana poruszające ten temat. 

W mocy Eucharystii

3-dniowe rekolekcje w atmosferze wyciszenia, z zachętą do milczenia. Rekolekcje są przeżywane we wspólnocie "Ognisko  Miłości", która przyjmuje, otacza modlitwą i braterską  posługą wszystkich uczestników rekolekcji.

Rekolekcje kapłańskie - Eucharystia w Emaus

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski” przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami, i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo). Natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

Kalwaria Pacławska

Rekolekcje dla kapłanów z Ojcem Wenantym

Rekolekcje w milczeniu i ciszy, które proponują kustosze Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej z Kalwarii Pacławskiej, w którym znajduje się grób sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, to przede wszystkim czas osobistej refleksji nad swoim kapłaństwem...

Rekolekcje Korbielów

Rekolekcje odnowy kapłańskiej

Potok "Kerit" to miejsce, w którym Pan Bóg – podczas panującej wokół suszy – znalazł Eliaszowi schronienie. Prorok gasił pragnienie czystą wodą zaczerpniętą z potoku i karmił się jedzeniem dostarczanym przez ptaki. To znak, że Bóg nie zapomniał o swoim słudze. Rekolekcje, na które zapraszamy, będą okazją do spokojnej modlitwy i odpoczynku, ale również czasem, gdy na nowo sięgniemy do treści najbardziej podstawowych...

Rekolekcje Zakopane

Kapłaństwo spotkania

Kapłaństwo rodzi się w spotkaniu z Bogiem, który powołuje, nabiera kształtu w spotkaniu z rzeczywistością tu i teraz Kościoła, a spełnia się w posłudze bliźniemu. Zatrzymamy się nad tajemnicą spotkania obecnego we wszystkich wymiarach życia kapłana.

Rekolekcje kapłańskie w Księżówce

Dom rekolekcyjny Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” jest miejscem wyjątkowym. Spotykają się tu cisza potrzebna do kontemplacji i spokój niezbędny do wypoczynku. Klimat domu sprzyja oderwaniu się od codziennych spraw, a piękny ogród zimą i latem jest idealny do modlitwy i kontemplacji.