Strefa myśli

baner rekolekcje/Roman Catholic Archdiocese of Boston

Rekolekcje kapłańskie

Dla kapłana, który sam głosi na co dzień Boże Słowo czy prowadzi rekolekcje czas osobistych duchowych ćwiczeń jest powietrzem jego życia. Jakość i różnorodność rekolekcji daje świeżość serca i rozpala na nowo otrzymany charyzmat. Głęboko o tym przekonani, chcemy proponować różne formy rekolekcji, podawać miejsca i terminy. Zapraszać do „wypływania na głębię”.

Rekolekcje kapłańskie - Eucharystia w Emaus

Data publikacji: 29 Marzec 2019

Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski” przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami, i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo). Natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

Krótkie ogólne info:

    Eucharystia w Emaus

Charakter rekolekcji:

    Rozważanie Słowa Bożego

 Termin(y) rekolekcji:

    02-05 września 2019

Prowadzący:

    ks. Marian Królikowski, przełożony generalny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”

Krótki opis rekolekcji:

    Ewangeliczne świadectwa mówiące o ustanowieniu Eucharystii, dotyczą Ostatniej Wieczerzy, którą „Jezus ziemski” przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przeżył z uczniami, i są zapowiedzią Eucharystii (proroctwo). Natomiast „Eucharystia w Emaus” ze Zmartwychwstałym jest biblijnym świadectwem Kościoła apostolskiego, ukazującym istotę liturgii Eucharystii, która jest uniwersalna dla Kościoła wszechczasów. Do niej nawiązuje także V Modlitwa Eucharystyczna w Mszale Rzymskim.

    „Drogą do Emaus” kroczy każdy z nas, niosąc swoje życiowe rozczarowania, które zasmucają serce i poszukując sensu życia, który odnajdujemy z wielkim trudem. Na tej drodze Jezus Zmartwychwstały, Przychodzący, idzie z nami, ofiarując nam słowo nadziei.

    My, chrześcijanie, w każdą niedzielę (dzień Pański), podczas sprawowanej liturgii Eucharystii, podobnie jak dwaj uczniowie z Emaus, uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami, którym Pan nieustannie przebacza niewierności i zdrady; że kroczymy drogą życia, która zazwyczaj jest niezwykle trudna do pokonania, gdy brakuje nadziei; że jesteśmy pielgrzymami, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa, Słowa życia i Chleba życia, dzielonego z innymi, aby przezwyciężyć smutek i posmakować komunii.

    To właśnie pragniemy przeżyć podczas naszych rekolekcji: rozważać i wyjaśniać Słowo Boże, które otwiera oczy i pozwala „po Bożemu” spojrzeć na rzeczywistość własną i świata (przemiana umysłu); nawraca serca ku naśladowaniu Jezusa Chrystusa (zmiana kierunku drogi) i uzdalnia do świadectwa w Kościele i świecie (misja)...

 

Koszt udziału:

    300 zł

Miejsce rekolekcji/adres:

    Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła

    ul. Bęczkowska 53a, Kielce

    www.rmissio.pl

Zgłoszenia (dane kontaktowe):

   

    tel. +48 606 124 328;