Tu modlą się księża

Chcemy stworzyć internetową bazę miejsce, gdzie kapłani spotykają się na modlitwie. Wiemy, że takich miejsc jest wiele. Pragniemy zebrać je w jednym miejscu, aby każdy kapłan, który będzie chciał wraz z innymi współbraćmi modlić się, mógł w swojej diecezji znaleźć takie miejsce. Zachęcamy też do współtworzenia z nami tej bazy.

Archidiecezja Gdańska

Kapłańska Grupa Ojca Pio

Spotykamy się w poniedziałki o 20.30 w par. o. Pio na Ujeścisku. Na spotkaniu jest czas meditatio do ewangelii najbliższej niedzieli, czas herbaty i czas adoracji. Wszystko trwa około 1.5 godz. Kontakt: ks. Jacek Nawrot  xj.nawrot@gmail.com  

Grupa modlitewna księży

Miejsce modlitwy szkoła Fregata w Gdańsku Oliwie. Spotkania raz w miesiącu, piątek godz. 21.00.Przez wspólną modlitwę i spotkanie budujemy braterstwo kapłańskie. Rozważanie Ewangelii z dnia, konferencja na temat związany z życiem duchownym, rachunek sumienia. Kontakt: ks. Jan Uchwat

Wspólnota Modlitwy Kapłańskiej

Rozważanie fragmentu ewangelii z nadchodzącej niedzieli, spotkanie przy herbacie, 30 minut adoracji i wspólna kompleta na zakończenie. W poniedziałki o g. 20.30, zakończenie ok. 22.00. Parafia Bł. Doroty z Mątew w Gdańsku, ul. Kartuska 349.

Kontakt ks. Krzysztof Sieniawski:  

Diecezja szczecińsko-kamieńska

Kapłańska Grupa Modlitewna bł. ks. Michała Sopoćki

Spotkania odbywają się w każdy II Czwartek Miesiąca w poszczególnych parafiach dekanatu myśliborskiego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W programie jest Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja, modlitwa brewiarzowa - nieszpory i spotkanie przy stole.  

Kontakt: ks. Janusz Zachęcki;