Strefa myśli

grzech

Grzesznik wezwany do żalu za grzechy

Spotkanie z Chrystusem i wytrwały wysiłek naśladowania Go mogą zostać osłabione lub całkowicie zrujnowane przez grzech. Grzech jest obrazą Boga. To czyn przeciw tej miłości, jaką Bóg nas otacza. Oddala on nasze serca od miłości Boga. Św. Augustyn w swym dziele O państwie Bożym określa grzech jako „miłość własną posuniętą aż do pogardy Boga”.

Boże Ciało

ADORO TE DEVOTE….

Adoro te devote… (Zbliżam się w pokorze…) to jeden z piękniejszych średniowiecznych hymnów eucharystycznych. Jest często śpiewany w naszych kościołach podczas nabożeństw Eucharystycznych czy na dziękczynienie.

My, księża, w jedyny w swoim rodzaju sposób żyjemy dla Eucharystii. Dlatego miesiąc czerwiec, nabożeństwa czerwcowe i uroczystość Bożego Ciała – to piękne chwile modlitwy, które warto wykorzystać dla umocnienia naszej miłość do Eucharystii. Warto więc sięgnąć do tradycji Kościoła i skorzystać z jej bogactwa.

abc

Kapłańskie ABC

W liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty Ojciec Święty Benedykt XVI wydał list zaadresowany do seminarzystów całego świata. Choć adresatami są klerycy to jednak ów list śmiało można potraktować jako program posługi kapłańskiej każdego, kto odczytał w swoim sercu dar powołania do szczególnej służby Bożej. W czasach, gdy instytucja kapłana katolickiego z różnych stron jest atakowana Papież przypomina o jej nieprzemijającej ważności i konieczności.